Obsah

VOĽBY A REFERENDUM

Dôležité informácie ohľadom volieb prezidenta nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR http://www.minv.sk/?volby-prezidentsr 

Dôležité informácie ohľadom volieb do Európskeho parlamentu nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR http://www.minv.sk/?volby-ep

Vzory informácie sú zverejnené aj na webovom sídle MV SR – http://www.minv.sk/?ep-vzory1

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tu ku stiahnutiu

Uznesenie č. 118 - 27/6 - 2018 tu ku stiahnutiu

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Informácia pre voliča Stiahnuté: 223x | 11.01.2019

Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky Stiahnuté: 187x | 11.01.2019

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Odpis zápisnice mestskej volebnej komisie o výsledku volieb Stiahnuté: 518x | 12.11.2018

Zoznam registrovaných kandidátov Stiahnuté: 1470x | 18.09.2018

Volebná kampaň v obci nad 5 000 obyvateľov - usmernenie Stiahnuté: 313x | 05.09.2018

Volebné okrsky a volebné miestnosti mesta Turzovka pre voľby Stiahnuté: 493x | 04.09.2018

HARMONOGRAM pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 Stiahnuté: 375x | 04.09.2018

PODÁVANIE kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - preberanie Stiahnuté: 358x | 28.08.2018

Oznámenie - zodpovedného zamestnanca za organizačno - technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 a zapisovateľ miestnej volebnej komisie Stiahnuté: 296x | 28.08.2018

Delegovanie do volebných komisií - voľby 2018 Stiahnuté: 326x | 27.08.2018

Podávanie kandidátnych listín Stiahnuté: 343x | 27.08.2018

VZN o vyhradení plôch a miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií Stiahnuté: 295x | 19.07.2018

Počet obyvateľov Mesta Turzovka Stiahnuté: 566x | 19.07.2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov Stiahnuté: 320x | 11.07.2018

Informácie pre voliča Stiahnuté: 282x | 11.07.2018

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí Stiahnuté: 291x | 11.07.2018

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Zistené výsledky v okrskoch v meste Turzovka vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov - 04.11.2017 Stiahnuté: 356x | 06.11.2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácie pre voliča Stiahnuté: 261x | 23.10.2017

Vytvorenie volebných okrskov v meste Turzovka pre voľby do VÚC 2017 Stiahnuté: 272x | 02.10.2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja Stiahnuté: 296x | 20.09.2016

Stránka