Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.01.2020

Kúpna zmluva pod č. E-52/2019-AH

1/2020

2 113,00 EUR

JUDr.PhDr.Ladislav Kupka,PhD,LL.M

Mesto Turzovka

03.01.2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovka Hlinenom

2/2020

50,00 EUR

Jantek Anton

Mesto Turzovka

03.01.2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku Turzovka - Hlinené

3/2020

25,00 EUR

Anna Čuboňová

Mesto Turzovka

08.01.2020

Zmluva o spolupráci

4/2020

bod 4.3

Implementačná agentúra Ministerstva práce, soc.vecí a rodiny SR

Mesto Turzovka

09.01.2020

Zmluva o dielo

5/2020

15 300,00 EUR

Tera green s.r.o.

Mesto Turzovka

09.01.2020

Darovacia zmluva č.E-55/2019-AH

6/2020

Neuvedené

Ján Plecho

Mesto Turzovka

10.01.2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke Hlinenom č, zmluvy 6/2020

7/2020

50,00 EUR

Fuljerová Jana

Mesto Turzovka

10.01.2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č.zmluvy 5/2020

8/2020

25,00 EUR

Fuljerová Jana

Mesto Turzovka

10.01.2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke Hlinenom č. zmluvy 4/2020

9/2020

25,00 EUR

Chochrunova Anna

Mesto Turzovka

10.01.2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke Hlinenom č.zmluvy 3/2020

10/2020

50,00 EUR

Žák Jaroslav

Mesto Turzovka

13.01.2020

Kúpna zmluva č.1/2020/NC

11/2020

664,00 EUR

Bogdán Adrián

Mesto Turzovka

13.01.2020

Nájomná zmluva č. 1/2020/NC o užívaní hrobového miesta na novom-rozšírenom pohrebisku v Turzovke Hlienom í

12/2020

25,00 EUR

Bogdán Adrián

Mesto Turzovka

14.01.2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke- Hlinenom č. zmluvy 7/2020

13/2020

25,00 EUR

Červenec Ľuboš

Mesto Turzovka

15.01.2020

Zmluva o grantovom účte

14/2020

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s.

Mesto Turzovka

16.01.2020

Dohoda o ukončení výpožičky majetku mesta Turzovka vymedzeného

15/2020

Neuvedené

JUDr.Martin Birka

Mesto Turzovka

16.01.2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke - Hlinenom č. zmluvy 8/2020

16/2020

50,00 EUR

Holubová Mária

Mesto Turzovka

16.01.2020

Zmluva o výpožičke - Notebook

17/2020

Neuvedené

JUDr.Martin Birka

Mesto Turzovka

21.01.2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke Hlinenom č. zmluvy 10/2020

18/2020

50,00 EUR

Badžgoň Pavol

Mesto Turzovka

21.01.2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke Hlinenom č,zmluvy 9/2020

19/2020

50,00 EUR

Suchánková Antónia

Mesto Turzovka

21.01.2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku Turzovka Hlinené

20/2020

50,00 EUR

Hejčíková Veronika

Mesto Turzovka

27.01.2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevky číslo zmluvy :KŽP-PO4-SC441-2018-39/X599

21/2020

15 403,33 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Mesto Turzovka

28.01.2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke - Hlinenom č. zmluvy 12/2020

22/2020

50,00 EUR

Ing. Zlatica Šuranská

Mesto Turzovka

29.01.2020

Zmluva o dielo č. 2/2020 LK

23/2020

4 320,00 EUR

SWAN, a.s.

Mesto Turzovka

29.01.2020

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke - Hlinenom

24/2020

25,00 EUR

Gajdošová Veronika

Mesto Turzovka

29.01.2020

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov

25/2020

70,00 EUR

Mestský podnik služieb Turzovka

Mesto Turzovka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: