Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.04.2021

kolektívna zmluva na rok 2021

57/2021

Neuvedené

Základná organizácia Sloves pri Mestskom úrade Turzovka

Mesto Turzovka

07.04.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke

56/2021

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Mesto Turzovka

31.03.2021

Zmluva o odbere a zhodnotení odpadu č. V 2/2021 MP

55/2021

Neuvedené

Mestský podnik služieb Čadca

Mesto Turzovka

31.03.2021

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č.p. SITB-OO2-2020/001611-001 uzatvorená podľa § 13 zákona Národnej rady č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 278/1993 Z.z.) (ďalej len "zmluva")

54/2021

Neuvedené

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Mesto Turzovka

29.03.2021

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 12/2021

53/2021

50,00 EUR

Stelinová Zdenka

Mesto Turzovka

26.03.2021

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy11/2021

52/2021

12,50 EUR

Bebčáková Lucia

Mesto Turzovka

23.03.2021

Dohoda o doplňovaní knižničných fondov mestskej knižnice v roku 2021

58/2021

1 500,00 EUR

Kysucká knižnica v Čadci

Mesto Turzovka

22.03.2021

Príloha číslo 1 k Zmluva č. ZSV1127201801

51/2021

70 489,64 EUR

ENVI - PAK, a.s.

Mesto Turzovka

17.03.2021

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 10/2021

50/2021

50,00 EUR

Vavračová Anna

Mesto Turzovka

16.03.2021

Nájomná zmluva č.7/2021/NC o užívaní hrobového miesta na novom-rozšírenom pohrebisku v Turzovke Hlinenom

49/2021

12,50 EUR

Janetková Eva

Mesto Turzovka

16.03.2021

Kúpna zmluva č.5/2021/NC

48/2021

166,00 EUR

Janetková Eva

Mesto Turzovka

10.03.2021

Nájomná zmluva č.6/2021/NC o užívaní hrobového miesta na novom-rozšírenom pohrebisku v Turzovke Hlinenom

47/2021

12,50 EUR

Čuboňová Dagmar

Mesto Turzovka

10.03.2021

Kúpna zmluva č.4/2021/NC

46/2021

166,00 EUR

Čuboňová Dagmar

Mesto Turzovka

04.03.2021

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 8/2021

45/2021

50,00 EUR

Ing. Jana Kubošníková

Mesto Turzovka

04.03.2021

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 9/2021

44/2021

50,00 EUR

Božena Drahňáková

Mesto Turzovka

04.03.2021

Zaradenie motorového vozidla do havarijného súboru číslo návrhu PZ 5019000592

43/2021

221,18 EUR

Kooperativa, a.s.

Mesto Turzovka

04.03.2021

Zaradenie motorového vozidla do havarijného súboru číslo návrhu PZ 5019000592

42/2021

967,09 EUR

Kooperativa, a.s.

Mesto Turzovka

03.03.2021

Zaradenie motorového vozidla do havarijného súboru číslo návrhu PZ 5019000592

41/2021

358,27 EUR

Kooperativa, a.s.

Mesto Turzovka

26.02.2021

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 7/2021

40/2021

25,00 EUR

Michalíková Perla

Mesto Turzovka

26.02.2021

Návrh poistnej zmluvy Biznis Plus

39/2021

854,48 EUR

ČSOB poisťovňa

Mesto Turzovka

22.02.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny a združenej dodávke plynu

38/2021

Neuvedené

Slovakia Energy s.r.o.

Mesto Turzovka

18.02.2021

Zaradenie motorového vozidla do havarijného súboru

37/2021

2 283,60 EUR

Kooperativa, a.s.

Mesto Turzovka

18.02.2021

Zaradenie motorového vozidla do havarijného súboru

36/2021

1 211,32 EUR

Kooperativa, a.s.

Mesto Turzovka

11.02.2021

Poistná zmluva číslo 2-629-301907

35/2021

290,00 EUR

Colonnade Insurance S.A.

Mesto Turzovka

08.02.2021

príloha č. 1 k zmluve o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č. 202101-ZoPZO-0452

34/2021

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná a.s.

Mesto Turzovka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: