Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.07.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

154/2021

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s.

Mesto Turzovka

21.07.2021

Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.E-19/2021-AH

153/2021

25,00 EUR

Ladislav Marec

Mesto Turzovka

21.07.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov č.E-18/2021-AH

152/2021

596,40 EUR

Veronika Litviková

Mesto Turzovka

20.07.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. E-17/2021-AH

151/2021

659,72 EUR

Silver care, n.o.

Mesto Turzovka

20.07.2021

Dohoda o skončení nájmu majetku mesta Turzovka vymedzeného Zmluvou o nájme nebytových priestorov uzatvorenej 1.2.17

150/2021

Neuvedené

Občianske združenie Dámsky klub

Mesto Turzovka

20.07.2021

Kúpna zmluva pod č.E-20/2021-AH

149/2021

4 305,60 EUR

REMZ s.r.o.,

Mesto Turzovka

19.07.2021

Zmluva na dodávku plastových okien a dverí uzavretá v zmysle obchodného zákonníku v znení neskorších predpisov

148/2021

300,00 EUR

PROFIOKNO SK s.r.o.

Mesto Turzovka

14.07.2021

Dohoda č. 12/2021 o bezplatnom prechode majetku štátu v dočasnej správa

145/2021

Neuvedené

Slovenská republika-Okresný úrad Žilina

Mesto Turzovka

12.07.2021

Kúpna zmluva č. 12/2021/NC

147/2021

664,00 EUR

Tučeková Mária

Mesto Turzovka

12.07.2021

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 14/2021

146/2021

25,00 EUR

Tučeková Mária

Mesto Turzovka

12.07.2021

Zmluva o výpožičke č. 05/2021

144/2021

Neuvedené

Kysucké múzeum v Čadci

Mesto Turzovka

09.07.2021

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 24/2021

143/2021

25,00 EUR

Tomala Jozef

Mesto Turzovka

08.07.2021

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke-Hlinenom č. zmluvy 23/2021

142/2021

50,00 EUR

Mgr. Poljaková Mária

Mesto Turzovka

07.07.2021

Zámenná zmluva číslo ŽSK: 384/2021/RÚ

141/2021

Neuvedené

Žilinský samosprávny kraj

Mesto Turzovka

01.07.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Turzovka v roku 2021 Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: E-DOT-18/2021TRT

140/2021

600,00 EUR

HIDDEN MUSIC AGENCY s.r.o.

Mesto Turzovka

01.07.2021

Nájomná zmluva o užívaní hrobového miesta na pohrebisku v Turzovke Hlinenom č. zmluvy 22/2021

139/2021

25,00 EUR

Dubiak Miroslav

Mesto Turzovka

28.06.2021

Dohoda na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti uzatvorená v rámci národného projektu Podpora zamestnanosti Aktivita č. 1 - Podpora ZUoZ k uplatneniu sa na trhu práce podľa par. 54 odst. 1 písm. a/ zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamest

138/2021

16 845,50 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

Mesto Turzovka

25.06.2021

Dohoda číslo 21/19/054/39

137/2021

711,24 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

Mesto Turzovka

25.06.2021

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/program

136/2021

20,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a. s.

Mesto Turzovka

22.06.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. E-15/2021-AH

135/2021

120,00 EUR

Rucek s. r. o.

Mesto Turzovka

21.06.2021

Nájomná zmluva č. 13/2021/NC o užívaní hrobového miesta na novom - rozšírenom pohrebisku v Turzovke Hlinenom

134/2021

25,00 EUR

Renáta Kobolková

Mesto Turzovka

21.06.2021

Kúpna zmluva č. 11/2021/NC

133/2021

664,00 EUR

Renáta Kobolková

Mesto Turzovka

21.06.2021

Zmluva o dielo číslo V 7/2021 DD

131/2021

18 969,98 EUR

Garden Team s.r.o.

Mesto Turzovka

18.06.2021

Zmluva o vzájomnej spolupráci

130/2021

Neuvedené

Asociácia slovenských filmových klubov

Mesto Turzovka

17.06.2021

Dohoda č. E-3/2021-AH o skončení Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

129/2021

Neuvedené

Žilinský samosprávny kraj

Mesto Turzovka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: