Obsah

Mestský podnik služieb

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.11.2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva zo dňa 15-11-2018

36,11 EUR

Baliarová Viera

Mestský podnik služieb Turzovka

05.10.2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva zo dňa 01-10-2018

92,87 EUR

Bogdan Ľubomír

Mestský podnik služieb Turzovka

05.10.2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva zo dňa 01-10-2018

36,11 EUR

Bongilaj Ernest

Mestský podnik služieb Turzovka

04.10.2018

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov

100,00 EUR

Mesto Turzovka

Mestský podnik služieb Turzovka

10.09.2018

Protokol č. 012018 o zverejnení majetku mesta Turzovka do správy správcu

Protokol č. 012018

129 236,46 EUR

Mesto Turzovka

Mestský podnik služieb Turzovka

01.08.2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva zo dňa 01-08-2018

142,00 EUR

Bogdán Adrián

Mestský podnik služieb Turzovka

02.07.2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva zo dňa 02-07-2018

157,56 EUR

Trlíková Zuzana

Mestský podnik služieb Turzovka

25.04.2018

Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

2018

Neuvedené

AKU-TRANS spol.s r.o.

Mestský podnik služieb Turzovka

12.04.2018

Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnuí NFP č.z. OPKZP-PO1-SC111-2016-11/40

Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí NFP

Neuvedené

Mestský podnik služieb Turzovka

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

02.04.2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva zo dňa 01-04-2018

Neuvedené

Otília Bongilajová

Mestský podnik služieb Turzovka

01.02.2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva zo dňa 01-02-2018

Neuvedené

Baláž Oto

Mestský podnik služieb Turzovka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1