Obsah

Ekonomika a správa majetku

2018

2018 - Návrh - príjmy - rozpočet na rok 2018 + rámcové rozpočty 2019 - 2020 Stiahnuté: 19x | 24.11.2017

2018 - Návrh - výdavky - rozpočet na rok 2018 + rámcové rozpočty 2019 - 2020 Stiahnuté: 20x | 24.11.2017

2018 - Výdavky - programový rozpočet na roky 2018 - 2020 Stiahnuté: 23x | 28.11.2017

2018 - Príjmy - programový rozpočet na roky 2018 - 2020 Stiahnuté: 19x | 28.11.2017

2018 - Schválený rozpočet na rok 2018 - príjmy Stiahnuté: 19x | 05.01.2018

2018 - Schválený rozpočet na rok 2018 - výdavky Stiahnuté: 21x | 05.01.2018

2018 - Návrh - 1. zmena rozpočtu na rok 2018 - príjmy Stiahnuté: 22x | 14.02.2018

2018 - Návrh - 1. zmena rozpočtu na rok 2018 - výdavky Stiahnuté: 21x | 14.02.2018

2017

2017 - Schválený rozpočet na rok 2017 a rámcové rozpočty na roky 2018, 2019 - výdavky Stiahnuté: 21x | 04.01.2017

2017 - Schválený programový rozpočet na rok 2017 a rámcové rozpočty na roky 2018, 2019 - výdavky Stiahnuté: 20x | 04.01.2017

2017 - Schválený programový rozpočet na rok 2017 a rámcové rozpočty na roky 2018, 2019 – príjmy Stiahnuté: 17x | 04.01.2017

2017 - Schválený rozpočet na rok 2017 a rámcové rozpočty na roky 2018, 2019 – príjmy Stiahnuté: 16x | 04.01.2017

2017 - Uznesenie zo zasadnutia MsZ č. 127/F – 14/12 – 2016, konaného dňa 14.12.2016 Stiahnuté: 16x | 16.01.2017

2017 - Čerpanie peňažných fondov k 31. 12. 2016 Stiahnuté: 16x | 28.04.2017

2017 - Plnenie príjmov k 31.12.2016 Stiahnuté: 18x | 28.04.2017

2017 - Čerpanie výdavkov k 31.12.2016 Stiahnuté: 17x | 28.04.2017

2017 - Záverečný účet mesta za rok 2016 Stiahnuté: 19x | 28.04.2017

2017 - Návrh – 1. zmena rozpočtu 2017 - príjmy Stiahnuté: 16x | 28.04.2017

2017 - Návrh – 1. zmena rozpočtu 2017 - výdavky Stiahnuté: 16x | 28.04.2017

2017 - Návrh rozpočtu peňažných fondov na rok 2017 Stiahnuté: 16x | 28.04.2017

Stránka