Obsah

Ekonomika a správa majetku

2017

2017 - Návrh - 5. zmena rozpočtu na rok 2017 - výdavky Stiahnuté: 365x | 24.11.2017

2017 - Návrh - 5. zmena rozpočtu na rok 2017 - príjmy Stiahnuté: 297x | 24.11.2017

2017 - Uznesenie zo zasadnutia MsZ zo dňa 25.10.2017 Stiahnuté: 280x | 06.11.2017

2017 - 3. zmena rozpočtu rezervného fondu na rok 2017 - schválená Stiahnuté: 279x | 06.11.2017

2017 - 4. zmena rozpočtu na rok 2017 - príjmy - schválená Stiahnuté: 330x | 06.11.2017

2017 - 4. zmena rozpočtu na rok 2017 - výdavky - schválená Stiahnuté: 286x | 06.11.2017

2017 - Návrh – 4. zmena rozpočtu na rok 2017 - príjmy Stiahnuté: 307x | 13.10.2017

2017 - Návrh – 4. zmena rozpočtu na rok 2017 - výdavky Stiahnuté: 297x | 13.10.2017

2017 - Návrh – 3. zmena rozpočtu rezervného fondu na rok 2017 Stiahnuté: 272x | 13.10.2017

2017 - Schválená – 3. zmena rozpočtu na rok 2017 - výdavky Stiahnuté: 286x | 11.09.2017

2017 - Schválená – 3. zmena rozpočtu na rok 2017 - príjmy Stiahnuté: 271x | 11.09.2017

2017 - Schválená – 2. zmena rozpočtu rezervného fondu na rok 2017 Stiahnuté: 280x | 11.09.2017

2017 - Uznesenie zo zasadnutia MsZ zo dňa 30.8.2017 Stiahnuté: 295x | 11.09.2017

2017 - Návrh - 3. zmena rozpočtu - príjmy, výdavky + 2. zmena rozpočtu - fond rezervný Stiahnuté: 288x | 28.08.2017

2017 - Uznesenie zo zasadnutia MsZ zo dňa 28.6.2017 Stiahnuté: 282x | 10.07.2017

2017 - Schválená – 1. zmena rozpočtu fondov na rok 2017 Stiahnuté: 282x | 10.07.2017

2017 - Schválená – 2. zmena rozpočtu na rok 2017 - príjmy Stiahnuté: 281x | 10.07.2017

2017 - Schválená – 2. zmena rozpočtu na rok 2017 - výdavky Stiahnuté: 299x | 10.07.2017

2017 - Návrh - 2. zmena rozpočtu 2017 - výdavky Stiahnuté: 301x | 13.06.2017

2017 - Návrh - 2. zmena rozpočtu 2017 - príjmy Stiahnuté: 279x | 13.06.2017

Stránka