Obsah

Ekonomika a správa majetku

2017

2017 - Schválená 1. zmena rozpočtu na rok 2017 - výdavky Stiahnuté: 73x | 02.06.2017

2017 - Schválená 1. zmena rozpočtu na rok 2017 - príjmy Stiahnuté: 62x | 02.06.2017

2017 - Schválený rozpočet fondov na rok 2017 Stiahnuté: 64x | 02.06.2017

2017 - Uznesenie zo zasadnutia MsZ zo dňa 17.5.2017 Stiahnuté: 61x | 02.06.2017

2017 - Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2016 Stiahnuté: 57x | 03.05.2017

2017 - Návrh rozpočtu peňažných fondov na rok 2017 Stiahnuté: 74x | 28.04.2017

2017 - Návrh – 1. zmena rozpočtu 2017 - výdavky Stiahnuté: 71x | 28.04.2017

2017 - Návrh – 1. zmena rozpočtu 2017 - príjmy Stiahnuté: 74x | 28.04.2017

2017 - Záverečný účet mesta za rok 2016 Stiahnuté: 98x | 28.04.2017

2017 - Čerpanie výdavkov k 31.12.2016 Stiahnuté: 90x | 28.04.2017

2017 - Plnenie príjmov k 31.12.2016 Stiahnuté: 84x | 28.04.2017

2017 - Čerpanie peňažných fondov k 31. 12. 2016 Stiahnuté: 73x | 28.04.2017

2017 - Uznesenie zo zasadnutia MsZ č. 127/F – 14/12 – 2016, konaného dňa 14.12.2016 Stiahnuté: 75x | 16.01.2017

2017 - Schválený rozpočet na rok 2017 a rámcové rozpočty na roky 2018, 2019 – príjmy Stiahnuté: 75x | 04.01.2017

2017 - Schválený programový rozpočet na rok 2017 a rámcové rozpočty na roky 2018, 2019 – príjmy Stiahnuté: 80x | 04.01.2017

2017 - Schválený programový rozpočet na rok 2017 a rámcové rozpočty na roky 2018, 2019 - výdavky Stiahnuté: 88x | 04.01.2017

2017 - Schválený rozpočet na rok 2017 a rámcové rozpočty na roky 2018, 2019 - výdavky Stiahnuté: 87x | 04.01.2017

2016

2016 - Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2016 s úpravou na základe finančnej komisie - príjmy Stiahnuté: 60x | 07.12.2016

2016 - Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2016 s úpravou na základe finančnej komisie - výdavky Stiahnuté: 58x | 07.12.2016

2016 - V. zmena rozpočtu mesta - výdavky - návrh Stiahnuté: 60x | 29.11.2016

Stránka