Obsah

Ekonomika a správa majetku

2017

2017 - Schválená 1. zmena rozpočtu na rok 2017 - výdavky Stiahnuté: 146x | 02.06.2017

2017 - Schválená 1. zmena rozpočtu na rok 2017 - príjmy Stiahnuté: 137x | 02.06.2017

2017 - Schválený rozpočet fondov na rok 2017 Stiahnuté: 136x | 02.06.2017

2017 - Uznesenie zo zasadnutia MsZ zo dňa 17.5.2017 Stiahnuté: 135x | 02.06.2017

2017 - Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2016 Stiahnuté: 140x | 03.05.2017

2017 - Návrh rozpočtu peňažných fondov na rok 2017 Stiahnuté: 153x | 28.04.2017

2017 - Návrh – 1. zmena rozpočtu 2017 - výdavky Stiahnuté: 145x | 28.04.2017

2017 - Návrh – 1. zmena rozpočtu 2017 - príjmy Stiahnuté: 152x | 28.04.2017

2017 - Záverečný účet mesta za rok 2016 Stiahnuté: 200x | 28.04.2017

2017 - Čerpanie výdavkov k 31.12.2016 Stiahnuté: 176x | 28.04.2017

2017 - Plnenie príjmov k 31.12.2016 Stiahnuté: 156x | 28.04.2017

2017 - Čerpanie peňažných fondov k 31. 12. 2016 Stiahnuté: 152x | 28.04.2017

2017 - Uznesenie zo zasadnutia MsZ č. 127/F – 14/12 – 2016, konaného dňa 14.12.2016 Stiahnuté: 150x | 16.01.2017

2017 - Schválený rozpočet na rok 2017 a rámcové rozpočty na roky 2018, 2019 – príjmy Stiahnuté: 158x | 04.01.2017

2017 - Schválený programový rozpočet na rok 2017 a rámcové rozpočty na roky 2018, 2019 – príjmy Stiahnuté: 163x | 04.01.2017

2017 - Schválený programový rozpočet na rok 2017 a rámcové rozpočty na roky 2018, 2019 - výdavky Stiahnuté: 164x | 04.01.2017

2017 - Schválený rozpočet na rok 2017 a rámcové rozpočty na roky 2018, 2019 - výdavky Stiahnuté: 175x | 04.01.2017

2016

2016 - Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2016 s úpravou na základe finančnej komisie - príjmy Stiahnuté: 136x | 07.12.2016

2016 - Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2016 s úpravou na základe finančnej komisie - výdavky Stiahnuté: 138x | 07.12.2016

2016 - V. zmena rozpočtu mesta - výdavky - návrh Stiahnuté: 138x | 29.11.2016

Stránka