Obsah

Ekonomika a správa majetku

2017

2017 - Schválená 1. zmena rozpočtu na rok 2017 - výdavky Stiahnuté: 118x | 02.06.2017

2017 - Schválená 1. zmena rozpočtu na rok 2017 - príjmy Stiahnuté: 111x | 02.06.2017

2017 - Schválený rozpočet fondov na rok 2017 Stiahnuté: 108x | 02.06.2017

2017 - Uznesenie zo zasadnutia MsZ zo dňa 17.5.2017 Stiahnuté: 108x | 02.06.2017

2017 - Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2016 Stiahnuté: 109x | 03.05.2017

2017 - Návrh rozpočtu peňažných fondov na rok 2017 Stiahnuté: 125x | 28.04.2017

2017 - Návrh – 1. zmena rozpočtu 2017 - výdavky Stiahnuté: 116x | 28.04.2017

2017 - Návrh – 1. zmena rozpočtu 2017 - príjmy Stiahnuté: 123x | 28.04.2017

2017 - Záverečný účet mesta za rok 2016 Stiahnuté: 166x | 28.04.2017

2017 - Čerpanie výdavkov k 31.12.2016 Stiahnuté: 144x | 28.04.2017

2017 - Plnenie príjmov k 31.12.2016 Stiahnuté: 129x | 28.04.2017

2017 - Čerpanie peňažných fondov k 31. 12. 2016 Stiahnuté: 122x | 28.04.2017

2017 - Uznesenie zo zasadnutia MsZ č. 127/F – 14/12 – 2016, konaného dňa 14.12.2016 Stiahnuté: 122x | 16.01.2017

2017 - Schválený rozpočet na rok 2017 a rámcové rozpočty na roky 2018, 2019 – príjmy Stiahnuté: 130x | 04.01.2017

2017 - Schválený programový rozpočet na rok 2017 a rámcové rozpočty na roky 2018, 2019 – príjmy Stiahnuté: 132x | 04.01.2017

2017 - Schválený programový rozpočet na rok 2017 a rámcové rozpočty na roky 2018, 2019 - výdavky Stiahnuté: 133x | 04.01.2017

2017 - Schválený rozpočet na rok 2017 a rámcové rozpočty na roky 2018, 2019 - výdavky Stiahnuté: 143x | 04.01.2017

2016

2016 - Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2016 s úpravou na základe finančnej komisie - príjmy Stiahnuté: 110x | 07.12.2016

2016 - Návrh na V. zmenu rozpočtu na rok 2016 s úpravou na základe finančnej komisie - výdavky Stiahnuté: 108x | 07.12.2016

2016 - V. zmena rozpočtu mesta - výdavky - návrh Stiahnuté: 111x | 29.11.2016

Stránka