Obsah

Ekonomika a správa majetku

2016

2016 - V. zmena rozpočtu mesta - príjmy - návrh Stiahnuté: 121x | 29.11.2016

2016 - IV. zmena rozpočtu mesta - výdavky - schválená 26.10.2016 Stiahnuté: 134x | 29.11.2016

2016 - IV. zmena rozpočtu mesta - príjmy - schválená 26.10.2016 Stiahnuté: 133x | 29.11.2016

2016 - Návrh rozpočtu na rok 2017 - výdavky + rok 2018 a 2019 Stiahnuté: 143x | 29.11.2016

2016 - Rozpočet na rok 2017 - príjmy + rok 2018 a 2019 Stiahnuté: 142x | 29.11.2016

2016 - IV. zmena rozpočtu - návrh - príjmy Stiahnuté: 135x | 16.11.2016

2016 - IV. zmena rozpočtu - návrh - výdavky Stiahnuté: 149x | 16.11.2016

2016 - Schválený rozpočet mesta na rok 2016 + zmeny rozpočtu - príjmy Stiahnuté: 135x | 08.07.2016

2016 - Schválený rozpočet mesta na rok 2016 + zmeny rozpočtu - výdavky Stiahnuté: 127x | 08.07.2016

2016 - Schválený rozpočet na rok 2016 + zmeny rozpočtu - výdavky Stiahnuté: 129x | 27.04.2016

2016 - Schválený rozpočet na rok 2016 + zmeny rozpočtu - príjmy Stiahnuté: 137x | 27.04.2016

2016 - Čerpanie peňažných fondov na rok 2015 v eurách ku 31.12.2015 Stiahnuté: 129x | 11.04.2016

2016 - Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu k 31.12.2015 Stiahnuté: 141x | 11.04.2016

2016 - Plnenie príjmov k 31.12.2015 Stiahnuté: 129x | 11.04.2016

2016 - Čerpanie výdavkov k 31.12.2015 Stiahnuté: 141x | 11.04.2016

2016 - Záverečný účet mesta za rok 2015 Stiahnuté: 139x | 11.04.2016

2016 - Príjmy - Návrh rozpočtu na rok 2016 Stiahnuté: 132x | 25.01.2016

2016 - Výdavky - Návrh na rok 2016 - Položky Stiahnuté: 120x | 25.01.2016

2016 - Programový rozpočet rok 2016 - Príjmy Stiahnuté: 134x | 25.01.2016

2016 - Programový rozpočet rok 2016 - Výdavky Stiahnuté: 165x | 25.01.2016

Stránka