Obsah

Ekonomika a správa majetku

2015

Rozpočet programový výdavky - čerpanie k 31.12.14 Stiahnuté: 87x | 18.05.2015

Rozpočet príjmy I. zmena 2015 Stiahnuté: 82x | 18.05.2015

Rozpočet príjmy rok 2014 - čerpanie k 31.12.14 Stiahnuté: 88x | 18.05.2015

Záverečný účet mesta 2014 Stiahnuté: 99x | 18.05.2015

Audit Stiahnuté: 85x | 18.05.2015

Rozpočet programový výdavky - I. zmena MsZ neschválená, čerpanie k 31.03.2015 Stiahnuté: 89x | 18.05.2015

Návrh rozpočtu príjmov mesta - 2015 Stiahnuté: 88x | 12.02.2015

Návrh rozpočtu výdavkov mesta - 2015 Stiahnuté: 102x | 12.02.2015

2014

Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta Turzovka na rok 2014 Stiahnuté: 86x | 29.07.2014

Návrh na II. zmenu rozpočtu Mesta Turzovka na rok 2014 Stiahnuté: 80x | 09.06.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2013 Stiahnuté: 85x | 29.04.2014

Výdavky + I. zmena 2014 Stiahnuté: 83x | 29.04.2014

Hodnotiaca správa rok 2013 Stiahnuté: 96x | 29.04.2014

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013 Stiahnuté: 88x | 29.04.2014

Záverečný účet mesta 2013 Stiahnuté: 97x | 29.04.2014

Rozpočet na rok 2014 + I.zmena 2014 Stiahnuté: 89x | 29.04.2014

2013

Príjmy rozpočet + zmena I.II. III + štrukt. na rok 2013 - záver Stiahnuté: 83x | 22.11.2013

Výdavky Návrh rozpočtu na roky 2014-2016 Stiahnuté: 83x | 22.11.2013

Návrh rozpočtu na rok 2014 - záver Stiahnuté: 91x | 22.11.2013

Návrh rozpočtu na rok 2014 Stiahnuté: 86x | 22.11.2013

Stránka