Obsah

Ekonomika a správa majetku

2015

Rozpočet programový výdavky - čerpanie k 31.12.14 Stiahnuté: 63x | 18.05.2015

Rozpočet príjmy I. zmena 2015 Stiahnuté: 61x | 18.05.2015

Rozpočet príjmy rok 2014 - čerpanie k 31.12.14 Stiahnuté: 69x | 18.05.2015

Záverečný účet mesta 2014 Stiahnuté: 78x | 18.05.2015

Audit Stiahnuté: 64x | 18.05.2015

Rozpočet programový výdavky - I. zmena MsZ neschválená, čerpanie k 31.03.2015 Stiahnuté: 66x | 18.05.2015

Návrh rozpočtu príjmov mesta - 2015 Stiahnuté: 68x | 12.02.2015

Návrh rozpočtu výdavkov mesta - 2015 Stiahnuté: 74x | 12.02.2015

2014

Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta Turzovka na rok 2014 Stiahnuté: 64x | 29.07.2014

Návrh na II. zmenu rozpočtu Mesta Turzovka na rok 2014 Stiahnuté: 60x | 09.06.2014

Plnenie rozpočtu k 31.12.2013 Stiahnuté: 63x | 29.04.2014

Výdavky + I. zmena 2014 Stiahnuté: 61x | 29.04.2014

Hodnotiaca správa rok 2013 Stiahnuté: 73x | 29.04.2014

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013 Stiahnuté: 69x | 29.04.2014

Záverečný účet mesta 2013 Stiahnuté: 74x | 29.04.2014

Rozpočet na rok 2014 + I.zmena 2014 Stiahnuté: 66x | 29.04.2014

2013

Príjmy rozpočet + zmena I.II. III + štrukt. na rok 2013 - záver Stiahnuté: 62x | 22.11.2013

Výdavky Návrh rozpočtu na roky 2014-2016 Stiahnuté: 62x | 22.11.2013

Návrh rozpočtu na rok 2014 - záver Stiahnuté: 66x | 22.11.2013

Návrh rozpočtu na rok 2014 Stiahnuté: 64x | 22.11.2013

Stránka