Obsah

Ekonomika a správa majetku

2013

Príjmy rozpočet + zmena I.II.III + štrukt. na rok 2013 - úvod Stiahnuté: 93x | 22.11.2013

VÝDAVKY - III. zmena rozpočtu 2013 - sp Stiahnuté: 93x | 22.11.2013

Návrh rozpočtu na rok 2014 - úvod Stiahnuté: 88x | 22.11.2013

Príjmy rozpočet + zmena I.II. III + štrukt. na rok 2013 Stiahnuté: 93x | 22.11.2013

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2013 - výdavková časť Stiahnuté: 110x | 15.10.2013

Návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2013 - príjmová časť Stiahnuté: 96x | 15.10.2013

Hodnotiaca správa o plnení progr. rozpočtu za rok 2012 Stiahnuté: 105x | 04.06.2013

Rozpočet peňažných fondov na rok 2013 v eurách Stiahnuté: 93x | 30.04.2013

Návrh na 1. zmenu programového rozpočtu na rok 2013 - Príjmy Stiahnuté: 94x | 30.04.2013

Návrh na 1. zmenu programového rozpočtu na rok 2013 - Výdavky Stiahnuté: 103x | 30.04.2013

2012

Záverečný účet mesta za rok 2012 Stiahnuté: 99x | 04.06.2013

Záverečný účet mesta za rok 2012- príjmy - tabuľková časť Stiahnuté: 89x | 04.06.2013

Záverečný účet mesta za rok 2012 - výdavky - tabuľková časť Stiahnuté: 98x | 04.06.2013

Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta rok 2012 - príj.časť Stiahnuté: 91x | 23.11.2012

Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta rok 2012 - výd.časť Stiahnuté: 88x | 23.11.2012

Návrh novelizácie č.1-2012 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO Stiahnuté: 100x | 23.11.2012

Návrh novelizácie č.1-2012 VZN o nakladaní s KO a DSO na území mesta Turzovka Stiahnuté: 96x | 23.11.2012

Návrh novelizácie č.2-2012 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka Stiahnuté: 100x | 23.11.2012

Návrh novelizácie VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a šk.zariadeniach Stiahnuté: 93x | 23.11.2012

Návrh rozpočtu mesta na rok 2013 - príj.časť Stiahnuté: 91x | 23.11.2012

Stránka