Obsah

Ekonomika a správa majetku

2012

Návrh rozpočtu mesta na rok 2013 - výd.časť Stiahnuté: 85x | 23.11.2012

Návrh na I. zmenu programového rozpočtu na rok 2012 - výdavky Stiahnuté: 102x | 11.09.2012

Návrh na I. zmenu programového rozpočtu na rok 2012 - príjmy Stiahnuté: 83x | 11.09.2012

Záverečný účet Mesta Turzovka rok 2011 Stiahnuté: 153x | 21.05.2012

Príjmová časť plnenie k 31.12.2011 Stiahnuté: 90x | 21.05.2012

Hodnotiaca správa k 31.12.2011 Stiahnuté: 124x | 21.05.2012

Čerpanie k 31.12.2011 - Výdavky Stiahnuté: 93x | 21.05.2012

Návrh rozpočtu peňažných fondov na rok 2012 Stiahnuté: 89x | 24.02.2012

Návrh rozpočtu na rok 2012 Stiahnuté: 89x | 24.02.2012

Návrh rozpočtu na rok 2012 - výdavky Stiahnuté: 91x | 24.02.2012

2011

Návrh na I. zmenu rozpočtu - Fond rezervný Stiahnuté: 94x | 29.11.2011

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2011 - príjmová časť Stiahnuté: 89x | 29.11.2011

Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2011 - výdavková časť Stiahnuté: 90x | 29.11.2011

Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu k 31. 12. 2010 Stiahnuté: 97x | 16.05.2011

Záverečný účet Mesta Turzovka rok 2010 Stiahnuté: 120x | 16.05.2011

Návrh rozpočtu mesta Turzovka na rok 2011 - programový rozpočet - výdavky Stiahnuté: 99x | 21.02.2011

Návrh rozpočtu mesta Turzovka na rok 2011 - príjmová časť Stiahnuté: 91x | 21.02.2011

2010

II. zmena rozpočtu na rok 2010 - výdavky Stiahnuté: 85x | 04.10.2010

Návrh rozpočtu na roky 2010 - 2012 - Príjmy Stiahnuté: 85x | 23.09.2010

Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2009 Stiahnuté: 99x | 17.05.2010

Stránka