Obsah

Zákazky VO - 25/2006 Z.z.

Späť

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Dodanie materiálu na opravu miestnych komunikácií v meste Turzovka

Výzva na predloženie ponuky na dodanie tovarov a služieb bežne dostupných na trhu:
"Dodanie materiálu na opravu miestnych komunikácií v meste Turzovka"

Vyvesené: 15. 1. 2015

Dátum zvesenia:

Späť