Obsah

Zákazky VO - 25/2006 Z.z.

Späť

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Ozvučenie Domu nádeje v Turzovke

Výzva na predloženie ponuky na dodanie služby:
"Ozvučenie Domu nádeje v Turzovke"

Vyvesené: 23. 6. 2015

Dátum zvesenia:

Späť