Obsah

Zákazky VO - 343/2015 Z.z

Späť

Dobudovanie a modernizácia zberného dvora pri MPS v Turzovke

Výzva na predloženie ponuky na dodanie služby - vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na dielo:
"Dobudovanie a modernizácia zberného dvora pri MPS v Turzovke"

Vyvesené: 1. 6. 2016

Dátum zvesenia:

Späť