Obsah

Zákazky VO - 343/2015 Z.z

Späť

Obnova vodorovného dopravného značenia miestnych komunikácií v Turzovke

Výzva na predkladanie ponúk - civilná zákazka s nízkou hodnotou
- predmet obstarávania: Obnova vodorovného dopravného značenia miestnych komunikácií v Turzovke

Vyvesené: 30. 8. 2016

Dátum zvesenia:

Späť