Obsah

Zákazky VO - 343/2015 Z.z

Späť

Zmena a doplnok č. 3 územného plánu Mesta Turzovka

Výzva na predkladanie cenových ponúk:
"Zmena a doplnok č. 3 územného plánu Mesta Turzovka"

Vyvesené: 8. 11. 2016

Dátum zvesenia:

Späť