Obsah

Odovzdanie hasičského vozidla

Zdroj: Spravodajca mesta