Obsah

Dobrovoľný hasičský zbor pravidelne čistí ihriská a pieskoviská

Zdroj- Spravodajca mesta