Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Oznámenie- očkovanie psov

Mestský úrad Turzovka oznamuje, že dňa   12. 7. 2019 , t.j. v piatok , bude v spolupráci s povereným veterinárnym lekárom MVDr. Jozefom  Mudríkom ,  vykonávať pravidelne hromadné očkovanie psov proti besnote starších ako 3-mesiace za úhradu 6,- € za jedného psa, včítane očkovacej známky na rok 2019.

Nerešpektovanie povinnosti chovateľa psa ustanovené v § 17 Zákona č.39/2007 o veterinárnej starostlivosti je priestupkom podľa §48 citovaného zákona.

Očkovanie je možné rozšíriť o kompletné očkovanie za 14,-€ a vykonať trvalé označenie psa čipovaním za 10,-€   +   3,50€   za registráciu do CRSZ.

 

Harmonogram očkovania:

 

Stred         od 7,00 – 8,30 hod. pred Požiarnou zbrojnicou

Hlinené     od 8,45 – 9,00 pred  Pohostinstvom  p. Kubačku

Hlinené     od 9,00 – 9,30 pri Transformátore

Hlinené     od 9,40 – 10, 00 rodinný dom u „ Hranca“

Hlinené     od 10,10 – 11, 00 na  autobusovej točni

Predmier  od 11, 10 – 12,00 pri bývalom bufete p. Žembu

Vyšný koniec    od  12,10 – 12, 45 pred Motorestom Smažák

Vyšný koniec    od  12,45 – 13,45 pri Nízkoprahovom  centre Dúha

Turkov 14,00 –  na autobusovej točni

 

 

                                                                                  JUDr. Ľubomír GOLIS v.r.

                                                                                  primátor  mesta

 

 

Vybavuje :

Ľubica Čmelíková 041/420 93 30, mob. 0907/ 137 434

 

Dátum vloženia: 27. 6. 2019 10:20
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 6. 2019 12:56

Podujatie

Plagát

Plagát

Plagát

Kino Jašík

 

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste