Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Samospráva mesta Turzovka oznamuje

Samospráva mesta Turzovka oznamuje vlastníkom rodinných domov, ktorým bol určený a doposiaľ nebol odovzdaný do užívania kompostér JRK 1050 l Premium, v rámci realizácie projektu : Predchádzanie vzniku BRO obstaraním domácich kompostérov“, OPKZP-PO1-SC111-2017-23, aby sa oň prihlásili v Klientskom centre Mestského úradu, v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 15:00 hod. Pre odovzdanie kompostéra je potrebné podpísať Preberací protokol, na základe ktorého bude užívateľovi kompostér odovzdaný na Mestskom podniku služieb.

Taktiež dávame do pozornosti obyvateľom, ktorí si už prevzali Preberací protokol na Mestskom úrade v Turzovke a doposiaľ si nevyzdvihli kompostér z Mestského podniku služieb, aby túto povinnosť zbytočne neodkladali a vykonali tak.

Zároveň žiadame všetkých obyvateľov, ktorým už bol kompostér daný do užívania, aby ho používali na daný účel a zhodnocovali si v ňom biologicky rozložiteľný odpad zo svojich záhrad a domácností, nakoľko v blízkej dobe budú vykonávané kontroly. 

V prípade ďalších informácií volajte : 041/4209 362 - Stuchliková
Za pochopenie ďakujeme.  
 

 

loga

 

Dátum vloženia: 14. 6. 2019 12:43
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 6. 2019 12:44

Podujatie

PlagátPlagát

Kino Jašík

Plagát

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste