Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Európsky týždeň boja proti drogám

Európsky týždeň boja proti drogám 1

Európsky týždeň boja proti drogám pripadá každoročne na tretí novembrový týždeň, v roku 2022 bude tento týždeň prebiehať od 14. do 20. novembra. Jeho cieľom je zdôrazniť význam prevencie v boji proti zneužívaniu drog a zvýšenie povedomia verejnosti o legálnych ale i nelegálnych drogách.

Za jednu z najčastejšie používaných návykových látok na Slovensku patrí alkohol. Alkohol je toxická a psychoaktívna látka s vlastnosťami vyvolávajúcimi závislosť. Každý kontakt s drogou – legálnou i nelegálnou nesie v sebe obrovské riziko vzniku drogovej závislosti. Tvrdenie, že: „mne sa to nemôže stať“, prípadne „viem kde je hranica“ znamená podliehať ilúzii. Alkohol je ľahko dostupná látka, ktorá sa bežne konzumuje a používa pri mnohých príležitostiach, ako súčasť spoločenského života. Spotreba alkoholu v Slovenskej republike je vyššia ako je priemerná spotreba v Európe. Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky bola spotreba alkoholických nápojov (víno, pivo, destiláty) na 1 obyvateľa (18+ rokov) v roku 2019 124 litrov. Alkohol má vplyv hlavne na nervový systém, už v menších dávkach znižuje pozornosť, reakčnú pohotovosť či koordináciu pohybov, pri dlhodobej konzumácii vedie k zdravotným rizikám ako cirhóza pečene, obezita, nádorové a kardiovaskulárne ochorenia, poškodenie mozgového tkaniva, pamäte či vedie k rozvoju závažných psychických porúch. Výsledkom škodlivého požívania alkoholu sú okrem zdravotných dôsledkov aj značné sociálne a ekonomické straty pre jednotlivcov a spoločnosť. Zo štatistík Prezídia Policajného zboru vyplýva, že v roku 2021 bol celkový počet dopravných nehôd s následkom na živote alebo zdraví 4 281, pričom alkohol bol u vinníka nehody prítomný v 424 prípadoch.

V roku 2021 podstúpilo v SR liečbu pre užívanie drog 2 919 osôb, z toho bolo 44,1 % (1 287 osôb) už v minulosti liečených z drogovej závislosti, najpočetnejšou vekovou skupinou boli dospelí vo veku 30 – 39 rokov (1 119 osôb) a 20 – 29 rokov (936 osôb). Príčiny vzniku závislosti sú rôzne. Najčastejšie ide o zvedavosť či dobrodružstvo, mladí ľudia často radi experimentujú, chcú vyskúšať všetko, pričom dôsledky sú pre nich druhoradé. Podnetom však môžu byť aj rôzne situácie, kedy sú na človeka kladené zvýšené nároky (problémy v práci, škole či v rodine, rozchod, stres a pod.), ale naopak aj životná prázdnota, nezáujem rodičov, či vypĺňanie svojho voľného času takouto formou. Pritom zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže plní mnoho dôležitých a užitočných funkcií, je prostriedkom pre zábavu, oddych, učenie sa novým veciam a prevenciou závislosti. Rovnako v prevencii závislosti zohráva významnú úlohu aj rola rodičov.

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci má vo svojom pôsobení zahrnutú tému nelegálnych ale i legálnych drog a to formou prednášok/besied pre žiakov základných a študentov stredných škôl v rámci programov a projektov ako súčasť Národnej protidrogovej stratégie. Prednášky sú zamerané na prevenciu látkových závislosti (tabak, alkohol, drogy), žiakom a študentom sú sprostredkované informácie o vplyve drog na zdravie a priblížené riziká, ktoré užívanie drog prináša. Rovnako majú žiaci a študenti v rámci prednášok k dispozícii „opilecké okuliare“, ktoré navodzujú stav opitosti a poukazujú na riziko pitia alkoholu na seba i okolie. O možnosti a témach prednášok je možné sa informovať na tel. čísle 041/4302618, prípadne e-mailom na ca.vkz@uvzsr.sk.

 (Zdroj: www.uvzsr.sk, www.health.gov, www.who.int, www.nczisk.sk, www.slovak.statistics.sk)

Pripravilo:

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

Dátum vloženia: 14. 11. 2022 9:38
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 11. 2022 9:39

Podujatie

Plagát

Plagát

Kino Jašík

Plagát

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste