Obsah

Na Vyšnom konci vyrastie nové moderné zariadenie pre seniorov

Typ: ostatné
Ako už informoval primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis v novoročnom príhovore, mesto Turzovka ešte na konci minulého roka obdŕžalo od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre realizáciu projektu: „Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka“. 

Jedná sa o výstavbu nového moderného zariadenia pre seniorov bez bariér, ktorý bude poskytovať sociálne služby pobytovou formou, s celkovou kapacitou dvanásť klientov. Bude vybudovaný v mestskej časti Vyšný koniec na mieste bývalej základnej a materskej školy. Celkové oprávnené výdavky na projekt predstavujú sumu 1 319 999,06 €. Nenávratný finančný príspevok z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka je 1 253 999,11 €.

 

Výstavbou zariadenia sa taktiež skvalitnia už poskytované sociálne služby – opatrovateľská služba, podporná sociálna služba jedáleň a sociálna služba v dennom centre. Občania budú mať možnosť požiadať o poskytovanie služieb aj ambulantnou formou - odľahčovacia služba, či o ďalšiu podpornú sociálnu službu - práčovňu. Súčasťou projektu okrem výstavby zariadenia a materiálno technického vybavenia, ktoré bude pripomínať vybavenie bežnej domácnosti bude aj zakúpenie špeciálneho motorového vozidla so zdvíhacou plošinou na podporu poskytovania sociálnych služieb.

Realizácia projektu prebieha od januára 2020 do decembra 2021.  

 

V mesiaci február bola zrealizovaná verejná súťaž na demoláciu nevyužitej a schátralej budovy bývalej základnej školy a v týchto dňoch už prebiehajú búracie práce. Vzniknutá stavebná suť bude rozdrvená a ponechaná na stavenisku a následne použitá na opravu miestnych komunikácií v odľahlých mestských častiach.

Predpokladaný termín začiatku výstavby pobytového zariadenia pre seniorov je jeseň 2020.


Vytvorené: 3. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 3. 3. 2020 11:34
Autor: