Obsah

Opýtali sme sa prednostu MsÚ Ing. Mariána Masnicu ako Mesto Turzovka v roku 2017 hospodárilo s elektrickou energiou

Typ: ostatné
GrafMesto znížilo spotrebu energie o 9590 €

Na to, aby mesto zabezpečilo prevádzku svojej činnosti a plnilo služby pre obyvateľov, nezaobíde sa bez  komodity, ktorou je elektrická energia. Celková spotreba elektrickej energie za rok 2017 za všetky odberné miesta v meste predstavovala 566 759 kWh. Mesto Turzovka za uvedenú spotrebu elektrickej energie zaplatilo z rozpočtu mesta sumu 95 846,39 Eur. Najväčšou položkou z celkovej spotreby elektrickej energie je spotreba verejného osvetlenia v meste, ktorá predstavovala 294 123 kWh a mesto za ňu zaplatilo 42 329,47 Eur. Percentuálne porovnanie podielu spotreby jednotlivých užívateľov elektrickej energie je viditeľné z nasledujúceho grafického prehľadu.
Keďže náklady za spotrebovanú elektrickú energiu verejného osvetlenia sú významnou položkou rozpočtu mesta, mesto Turzovka spoločne s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, vykonávajú verejné obstarávanie tejto komodity, prikazuje to aj zákon o verejnom obstarávaní.
Mesto Turzovka spoločne s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:  Základnou školou Turzovka, Materskou školou Turzovka, Kultúrnym a spoločenským strediskom Turzovka, Mestským podnikom služieb v Turzovke a  T- services, s.r.o Turzovka,   sa v roku 2016 zapojili do verejného obstarávania komodity: elektrická energia na roky 2017 -2018. Dodávateľom elektrickej energie na roky 2017-2018 pre mesto, vrátane organizácií mesta, je spoločnosť Magna Energia, a.s., Piešťany,  ktorá bola vysúťažená na energetickej burze elektronickým výberovým konaním.
Porovnaním rokov 2016 a 2017 mesto Turzovka, vrátane vlastných organizácií,  eviduje úsporu v spotrebe elektrickej energie o 17 921 kWh menej ako v roku 2016, čo v nákladoch predstavuje úsporu 9590,52 Eur.


Vytvorené: 13. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 28. 6. 2018 13:12
Autor: Zdroj: Spravodajca mesta Turzovka