Obsah

Primátor Turzovky Ľ. Golis: Snažíme sa získavať finančné prostriedky z mimorozpočtových zdrojov

Typ: ostatné
Spoznávajme sa navzájom

Mesto Turzovka ešte v jarnom období spoločne s českým cezhraničným partnerom Euroregiónom Beskydy spracovalo projektovú žiadosť pod názvom ,, Spoznávajme sa navzájom“, v rámci vyhlásenej výzvy pre Interreg V –A Česká republika – Slovensko 2014-2020, Fond malých mikroprojektov. Projekt bol schválený a je zameraný na podporu tradícií, folklóru, zvykoslovia, ľudovej slovesnosti partnerov projektu v Euroregióne Beskydy, pripomenutie, starých časov, zbližovanie národov a susedných krajín, pretože výročie písomnej zmienky o ktorejkoľvek obci predstavuje v dejinách významný míľnik. Úlohou projektu je pripomenutie si miestnej identity, podporu people to people vzťahov, prezentáciu života, životného štýlu a kultúrneho dedičstva, uskutočnenie priateľských stretnutí s cieľom navzájom sa spoznávať. Projekt je taktiež prostriedkom pre získavanie návrhov a podnetov na riešenie regionálneho rozvoja regiónu na obidvoch stranách hranice od hraničného partnera. Zároveň je možnosťou získavania nových kontaktov cezhraničnej spolupráce v rôznych oblastiach. Mesto Turzovka v rámci projektu realizuje podujatia :

Galaprogram udeľovania ocenení mesta Turzovka – Päť decénií turzovej ruže

Výstava – Premeny času

História v obraze -  pokus o česko slovenský rekord v stavaní kociek

Ľudovou piesňou bližšie k histórií

Výstava v Euroregióne Beskydy

Realizácia projektu bude prebiehať do konca januára 2019. Celkové oprávnené výdavky sú 14956 €. Výsledkom projektu bude spracovanie spoločnej videoprojekcie partnerov projektu, ich histórii a spoločných aktivít.

logá


Vytvorené: 10. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 11. 9. 2018 08:18
Autor: Mgr. Lenka Kubíková