Obsah

Príprava školského roka 2018/2019 v ZUŠ

Typ: ostatné
V školskom roku 2018/ 2019 ostávajú na Základnej umeleckej škole zriadené všetky štyri odbory – hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický. Predpokladaný počet žiakov v jednotlivých odboroch 594.

Vyučujeme v budove ZUŠ (hudobný, výtvarný a literárno-dramatický odbor), tanečný odbor v klube kultúrneho domu a v telocvični ZŠ v Turzovke a telocvični Gymnázia Turzovka. Sústredenia majú mažoretky na Makove v základnej škole. Elokované pracoviská máme v ZŠ Staškov (hudobný odbor), ZŠ Podvysoká (tanečný odbor), ZŠ Klokočov (výtvarný odbor), ZŠ Korňa (výtvarný a hudobný odbor), ZŠ Vysoká nad Kysucou a ZŠ Olešná.

Výchovno-vzdelávací proces v ZUŠ Turzovka je po stránke materiálno-technického zabezpečenia pripravený v rámci možností školy. Škola vlastní potrebné učebné pomôcky na zabezpečenie kvalitného vyučovania, ktoré priebežne dopĺňame podľa možností rozpočtu. Škola po dlhých rokoch fungovania prešla cez tieto prázdniny čiastočnou rekonštrukciou, ktorá spočívala: prerobili sa toalety, dlažby a vytvoril sa výtvarný ateliér, za čo ďakujeme zriaďovateľovi Mestu Turzovka. Celková suma rekonštrukcie bola 10 085, 94 €.


Vytvorené: 10. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 11. 9. 2018 08:21
Autor: Mgr. Dagmar Labáková, riaditeľka ZUŠ