Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Svetový deň hypertenzie - 17. máj


Svetový deň hypertenzie, si každoročne pripomíname 17. mája. Cieľom tohto dňa je priblížiť verejnosti význam hypertenzie, poukázať na jej závažné zdravotné komplikácie, informovať verejnosť o prevencii, ktorá častokrát môže ovplyvniť vznik tohto ochorenia spolu so zdravým životným štýlom.

Hypertenziu považujeme za jedno z najčastejších kardiovaskulárnych ochorení, všeobecne s vysokým výskytom. Vzniká častokrát bez akýchkoľvek príznakov, preto mnoho ľudí môže trpieť hypertenziou dlhé roky a nemusí o tom vôbec vedieť. Z dlhodobého hľadiska to môže viesť k zvýšenému riziku zdravotných komplikácii.

Hodnotu krvného tlaku zistíme len tak, že si ho necháme odmerať. Pri meraní krvného tlaku sa nám zobrazia dve čísla, ktoré predstavujú systolický tlak krvi, ktorý je častokrát označovaný ako horný a ten nám zaznamenáva tlak v cievach, keď srdce vypudzuje krv. Diastolický krvný tlak, označovaný ako dolný, predstavuje tlak pokojovej fázy srdca medzi dvomi údermi.

Podľa odporúčaní Európskej hypertenznej spoločnosti a Európskej kardiologickej spoločnosti z roku 2007 tlak krvi definujeme nasledovne:

     KATEGÓRIA

SYSTOLICKÝ          KRVNÝ TLAK

 

DIASTOLICKÝ KRVNÝ TLAK

Optimálny

≤ 120

a/alebo

≤ 80

Normálny

120 – 129

a/alebo

80 – 84

Vysoký normálny

130 – 139

a/alebo

85 – 89

Hypertenzia I. stupeň

140 – 159

a/alebo

90 – 99

Hypertenzia II. stupeň

160 – 179

a/alebo

100 – 109

Hypertenzia III. stupeň

≥ 180

a/alebo

≥ 110

Izolovaná

systolická hypertenzia

≥ 140

a

< 90

 

Veľká skupina ľudí má tzv. syndróm bieleho plášťa a pri vyšetrení v ambulancii u lekára má strach, čoho výsledkom môžu byť namerané zvýšené hodnoty tlaku krvi. Za hypertenziu považujeme, ak krvný tlak pri opakovanom meraní presiahne hodnotu 140/90 minimálne pri dvoch rôznych vyšetreniach s odstupom aspoň jedného týždňa.

Vhodné sú merania krvného tlaku v domácom prostredí, pred takýmto meraním je potrebné  sedieť v pokoji niekoľko minút, nefajčiť, nepiť kávu a necvičiť. Odporúčajú sa používať certifikované digitálne tlakomery. Merania sú vhodné ráno a večer, pred užitím liekov a pri ťažkostiach, ktoré môžu vzniknúť z vysokých hodnôt tlaku. Manžeta by mala byť umiestnená v úrovni srdca, chrbát by mal byť podopretý a chodidlá by nemali byť skrížené. V priebehu merania by sme nemali rozprávať. 

Ľudia s vysokým krvným tlakom môžu mať príznaky ako bolesť hlavy, závrate, hučanie v ušiach, krvácanie z nosa, nespavosť, búšenie srdca, bolesť na hrudi, celková únava, nadmerné potenie, opuchy členkov, dýchavičnosť či poruchy vedomia.

Na vzniku hypertenzie sa môžu podieľať rôzne determinanty. Niektoré rizikové faktory nevieme ovplyvniť, ako sú vek alebo genetická predispozícia. Na rozdiel od týchto faktorov, poznáme faktory, ktoré do určitej miery môžu ovplyvniť vznik hypertenzie. Medzi tieto faktory patrí zdravé stravovanie, dostatočný pitný režim, pohyb a celkovo zdravý životný štýl, ktorý môže ovplyvniť naše zdravie, a tak aj vznik hypertenzie.

Zmeny v stravovacích návykoch a redukcia hmotnosti sa považuje za efektívny spôsob, ktorým možno predchádzať vysokému krvnému tlaku. Vplyv na zdravie má aj soľ a prisáľanie jedál. Organizmus potrebuje malé množstvo soli, sodíka v potrave. Zdrojom sodíka v potravinách je soľ obsiahnutá v balených a vopred spracovaných potravinách ako sú údeniny, polotovary, konzervy a pod. Denne by sme nemali konzumovať viac ako 5-6 gramov soli (jedna čajová lyžička). Tiež sa odporúča prestať s fajčením, obmedziť nadmernú konzumáciu alkoholu a začať byť viac fyzicky aktívny. Pravidelná fyzická aktivita môže znížiť hladinu krvného tlaku, avšak dôležité je sa venovať týmto aktivitám dlhodobo. Fyzická aktivita by mala byť prispôsobená veku a zdravotnému stavu.

K Svetovému dňu hypertenzie sa pridáva aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, na ktorom je zriadená ambulancia Poradne zdravia, ktorá poskytuje klientom bezplatné poradenstvo zamerané na zdravý životný štýl, meranie tlaku krvi, vyšetrenie cholesterolu, triacylglycerolov či glukózy z kvapky krvi z prsta. V prípade záujmu o vyšetrenie je potrebné sa vopred objednať na tel. čísle: 041/ 430 26 18 alebo mailom na ca.vkz@uvzsr.sk.

   

Zdroj: www.who.int , www.uvzsr.sk

KAMENSKÝ G. , PELLA  D. - Zdravý životný štýl, Cesta k prevencii ochorení srdca a ciev

 

 

Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHA

regionálna hygienička

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

Pripravilo: Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu

 

 

Dátum vloženia: 15. 5. 2024 8:33
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 5. 2024 8:36

Podujatie

Hudobná noc

Ahoj leto

 

 

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste