Menu
Mesto Turzovka
MestoTurzovka

Začala kupacia sezóna

Nastáva čas letných prázdnin, dovoleniek. Medzi najobľúbenejšie voľno časové aktivity patrí pobyt v bazéne a vo vodách prírodných vodných plôch. Na Slovensku spravidla začína kúpacia sezóna 15. júna a končí 15. septembra.

 Rekreačné kúpanie na Slovensku poskytujú sezónne a celoročné umelé kúpaliská, prírodné kúpaliská (vodné plochy s organizovanou rekreáciou) a iné prírodné vodné plochy s neorganizovanou rekreáciou. Začiatok skutočnej kúpacej sezóny a prevádzky kúpalísk každoročne ovplyvňuje stav ich pripravenosti zo strany prevádzkovateľa, aktuálne počasie a záujem verejnosti.
Pobyt pri vode prispieva k zdravému životnému štýlu, ale môže prinášať aj zdravotné riziká. Choroby z kúpania vo voľnej prírode a na umelých kúpaliskách môžu spôsobiť vírusy, baktérie, huby, sinice, riasy, prvoky aj parazity.
Na umelých kúpaliskách môže byť voda znečistená rôznymi choroboplodnými baktériami. Môžu sa tu vyskytovať pôvodcovia ťažkých hnačkových chorôb, zápalov močových ciest, dýchacieho ústrojenstva či stredného ucha. Návštevníci kúpalísk, ktorí nosia kontaktné šošovky, sa vystavujú zvýšenému riziku chorôb očí. Na šošovky sa môžu zachytiť améby a spôsobiť ťažké zápaly oka. 
Výhodou prírodných lokalít je to, že sa v nich voda neprehrieva nad 37 °C , ktorá je ideálnou na prežívanie patogénnych baktérií. Na rozdiel od bazénových vôd sa však na prírodných kúpaliskách môžu premnožiť alergizujúce a jedovaté sinice. 
Napriek zdokonaľovaniu technológií na úpravu vody určenej na kúpanie sú bazény miestom potencionálneho šírenia ochorení. Mikroorganizmy sa do vody nedostávajú samovoľne. Samotný návštevník po sebe v bazénovej vode zanechá až 2,5 miliardy mikroorganizmov normálnej bežnej fyziologickej a nepatogénnej povahy, avšak môžu sa objaviť aj patogénne mikroorganizmy. 
 
Pri kúpaní musí byť človek ostražitý a chrániť svoje zdravie. Všetci môžeme prispieť k zdravému kúpaniu. 

Na umelých kúpaliskách je potrebné dodržať tieto zásady: nenavštevovať bazény, keď trpíte prenosným ochorením; dôkladne sa pred vstupom do bazéna osprchovať; nemočiť do bazéna; dodržiavať kapacitu bazéna; vyvarovať sa náhodného prehltnutia bazénovej vody; dodržiavať pokyny prevádzkovateľa.
Pri kúpaní na prírodných kúpaliskách je potrebné dodržať zásady: nevstupovať do neznámej stojatej či tečúcej vody; vstupovať do vody postupne a vyhýbať sa prudkému ochladeniu organizmu; nevstupovať do vody senzoricky odpudivej (farba, zákal, nepriehľadnosť, zápach), nevstupovať do zelenej vody s premnoženými riasami a sinicami; nekúpať sa vo vodách s vodným vtáctvom. 
Na Kysuciach nemáme  vyhradené vodné prírodné plochy pre rekreačné plávanie. Kúpanie je sústredené na umelé kúpaliská, ku ktorým patrí Krytá plaváreň v Čadci s celoročnou prevádzkou vnútorného bazéna a počas letných mesiacov s prevádzkou aj vonkajšieho bazéna. Rekreanti a návštevníci Kysúc sa môžu osviežiť a relaxovať vo wellnes centrách v zariadeniach cestovného ruchu, ktoré poskytujú ubytovacie a stravovacie služby a sú v nich situované aj plavecké, neplavecké či relaxačné bazény a to v lokalitách makovskej, oščadnickej, skalitskej, bystrickej, vadičovskej a neslušskej doliny.
Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci za účelom ochrany zdravia širokej verejnosti vykonávajú štátny zdravotný dozor v zariadeniach poskytujúcich rekreačné kúpanie celoročne vrátane kontrolných odberov vzoriek bazénovej vody a kontroly prevádzkovej hygieny zariadení.
Počas kúpacej sezóny stav „kúpacích vôd“ je aktualizovaný na týždennej báze. Zariadenia a kvalitu bazénových vôd v regióne Kysúc možno hodnotiť pozitívne. 

Aktuálne informácie o kvalite vody a priebehu kúpacej sezóny je možné nájsť na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky www.uvzsr.sk v časti Voda na kúpanie a mapové prílohy https://mapstore.isuvz.uvzsr.sk/mapstore/#/context/HZP-vnk/254


Zdroj: ÚVZ SR
Mgr. RNDr. Xénia Lukáčová, MPH, MHAregionálna hygieničkaRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v ČadciPripravilo: Oddelenie hygieny životného prostredia  a zdravia

Dátum vloženia: 20. 6. 2024 18:29
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 6. 2024 18:31

Podujatie

 

plagát Turzovské leto

 

 

 

Kino Jašík

 

 

 

Turistická mapa Turzovka a okolie

Informácie pre utečencov

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE UKRAJINSKÝCH UTEČENCOV A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV

POMOC OBČANOM UKRAJINY

Organizácie a spolky v meste