Dnes je meniny má
MESTSKÝ ÚRAD Turzovka  Jašíková 178, 023 54  Turzovka l tel:  041-42 093 11 l  fax:   041-42 093 16 l  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
MESTO TURZOVKA
Hlavná stránka
Základné údaje
História
Geografia
Príroda
Kultúrne pamiatky
Štatút mesta
Symboly mesta
Partnerské mestá
KOMUNITNÝ PLÁN SOC. SLUŽIEB
SAMOSPRÁVA
Primátor mesta
Mestské zastupiteľstvo
Strategické dokumenty
Materiály na MsZ a iné dokumenty
Mestský úrad
Povinne zverejňované informácie
Spravodajca mesta Turzovka
Projekty
Program rozvoja mesta
Pracovné ponuky
Mestská policia
Verejné obstarávanie
ÚRADNÁ TABUĽA
Nájomné bývanie v meste
Odkaz pre starostu

  

Tlačivo námetov financovaných
z prostriedkov Európskej Únie


 
 
Kultúrne pamiatky
Kultúrne pamiatky Tlačiť

Obraz mesta dotvárajú pamiatkové objekty zachovaného kultúrneho dedičstva. V extraviláne, v roztrúsenom  osídlení najmä v Turkove, Hlinenom a Predmieri ich reprezentuje ľudová architektúra drevených domov. V osadách sa zachovali ešte pozostatky tzv. “drevených Kysúc“ - drevenice, humná, hospodárske dvory, pivnice. Pôvodné domy sú aj v iných častiach mesta, tie však nahrádza súčasná moderná zástavba. Charakter územia dotvárajú sakrálne stavby - kostoly, kaplnky, murované i drevené zvoníce, kalvárie, prícestné kríže, obrázky, sochy či drobné plastíky vo výklenkoch budov a obytných domov. V teréne je viacero starých vzrastlých drevín a stromov, pozoruhodné sú najmä dvestopäťdesiat ročné lipy v areáli kostola a v centre mesta.

Sample ImageNajvýznamnejšou sakrálnou stavbou, zapísanou aj do zoznamu národných kultúrnych pamiatok je rímskokatolícky barokový Kostol Nanebovzatia Panny Márie z roku 1759. Je to jednoloďová stavba s polygonálne ukončeným presbytériom a predstavanou vežou. Je zaklenutá valenou klenbou s lunetami, ktorá je podchytená medziklenbovými pásmi, zabiehajúcimi do pilierov. Baroková fasáda s polkruhovo ukončenými oknami je členená lizénovým rámom. Hlavný oltár pochádza z 18. storočia, sú tu pamiatky z neskorého baroka a klasicizmu, neskorého i novoklasicizmu. Patrí sem stĺpová oltárna architektúra, tabernakullum, oltárne sochy, sochy svätcov, reliéfy, baldachýny, kazateľnica, krstiteľnica. Bohato zastúpené je tu dielo maliarov Jozefa Božetecha Klemensa, Alexandra Loszinského ale i neznámych tvorcov. Pozoruhodný je pseudobarokový organ s polychromovanou drevorezbou. Do stredu chórového parapetu je zabudovaná časť pôvodného organu z roku 1799.

V areáli kostola je Pomník padlým v 1. svetovej vojne postavený v dvadsiatych rokoch minulého storočia, doplnený tabuľou padlým v 2. svetovej vojne.

Sample ImageV parčíku v centre mesta medzi stáročnými lipami je polychromovaný prícestný stĺp Svätého Jána Nepomuckého, rustikálna práca neznámeho autora zo začiatku 19. storočia, národná kultúrna pamiatka.

 

 

 

 

 

 

 

Sample ImageV strede mesta v malom parčíku je Pamätník oslobodenia 1918 s bustou M. R. Štefánika,  postavený v roku 1924 na pôvodnom Miléniovom pamätníku z roku 1896, a obnovený v roku 1990.

Celý článok...
 
 

VIRTUÁLNE PREHLIADKY MESTA

PARTNERSKÉ MESTÁ:
     

              

 


 

   

TURZOVSKÁ TELEVÍZIA

  CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

Nová ponuka služieb - televízia
  

        

NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA TURZOVKA

NEPREHLIADNITE

Jednotlivé zvukové záznamy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, si môžete vypočuť tu

 
EVIDENCIA ZOSNULÝCH
Portál www.pohrebiskasr.sk Vám ponúka evidenciu hrobových miest a vyhľadávanie zosnulých.


Posledná aktualizácia: 16.01.2017
Štruktúra stránok
Prehlásenie o prístupnosti,
Autorské práva, Webové sídlo