Obsah

Zavítajte do Turzovky

Mesto, ktoré je oddávna prirodzeným centrom kultúrneho a spoločenského diania Horných Kysúc pozýva na návštevu turistických zaujímavostí, ktoré určite nadchnú všetkých, čo si prejdú nielen mesto, ale aj okolitú panenskú prírodu, ktorá v lete či v zime vytvára jedinečné čarovné zákutia ako stvorené na romantickú i športovú turistiku.
Turzovka lemovaná riekou Kysuca, obklopená vrchmi Beskýd a Javorníkov v susedstve s Poľskom a Českou republikou má svoju zaujímavú a bohatú históriu  siahajúcu do rokov  1580 - 1598 odkedy sú dokladované prvé písomné zmienky. Lokačná listina a Zakladacie privilégium však boli vydané uhorským palatínom Jurajom Turzom až 21. februára 1602. V roku  1968 získala štatút mesta. Turzovka  bola najväčšou obcou v bývalom Československu, pred rozdelením na 4 obce v roku 1954 mala 14 tisíc obyvateľov.
Dominantou mesta je kostol Nanebovzatia Panny Márie,  baroková stavba z roku 1759 s obrazmi od J. Božetecha Klemensa. Turzovka  je jedným z centier tradičného drotárstva, o čom svedčí i bronzový pamätník Drotár a džarek od akad. maliara Miroslava Cipára umiestnený  v centre mesta. Bol odhalený v roku 1998  pri príležitosti   400. výročia založenia mesta. V tom istom  roku sa konalo i 1. Svetové stretnutie Turzovčanov, odvtedy sa koná každé štyri roky vždy počas známych Beskydských slávností.

13.12.2018

Kalendár na rok 2019 - prevzatie zdarma na MsÚ

Vážení občania, počas konania vianočných trhov, dňa 14.12.-15.12.2018 si môžete prevziať kalendáre na rok 2019 na mestskom úrade, na prízemí (na informáciách).

Detail

12.12.2018

Vážení občania mesta Turzovka

V decembri po voľbách do samosprávy obcí bolo na slávnostnom ustanovujúcom zasadnutí konštituované nové Mestské zastupiteľstvo na funkčné obdobie 2018-2022. Poslanecký zbor však nie je jediným orgánom samosprávy mesta a na svoje kvalitnejšie rozhodovanie, ale aj iniciatívne pôsobenie môže vytvoriť pracovné komisie a výbory mestských častí. Vo výboroch MČ pracujú poslanci MsZ zvolení v danom obvode, resp. mestskej časti ako aj ďalší členovia - občania bývajúci v príslušnej mestskej časti, ktorých na základe ich súhlasu volí MsZ.

Detail

10.12.2018

Poradňa zdravia

Poradňa zdravia

Ochorenia srdca a ciev patria dlhodobo na prvé miesto spomedzi všetkých úmrtí. Väčšinou sa začnú rozvíjať už v detstve, hoci sa môžu prejaviť až o niekoľko rokov neskôr a dnes už ohrozujú osoby vo veku 20 – 30 rokov. V spoločnosti, kde polovica ľudí predčasne zomiera na srdcovo-cievne choroby, by mal každý mať na pamäti, že týmto ochoreniam sa dá predchádzať.

Detail

05.12.2018

!!! POZOR DÔLEŽITÝ OZNAM !!!

Zrušenie autobusovej zastávky TESCO – KIK!

Detail

05.12.2018

Vianočné trhy

Vianočné trhy

14. - 15. december

Detail

04.12.2018

Turzovské deti pripravili darček pre Svätého Otca Františka

Turzovské deti pripravili darček pre Svätého Otca Františka

Prezident SR Andrej Kiska navštívi pápeža Františka vo Vatikáne. Medzi darčekmi pre Svätého otca budú aj práce detí z Detského domova sv. Jozefa v Turzovke.

Detail

04.12.2018

Zaujímavá panelová výstava o histórií na Námestí Juraja Turzu

Zaujímavá panelová výstava o histórií na Námestí Juraja Turzu

Mesto Turzovka v spolupráci s Múzeom Karola Točíka v uplynulých dňoch vyhotovilo v rámci realizácie projektu „Dziedzictwo historyczne Kęty i Turzovki“- ,,Historické dedičstvo Kęty a Turzovka“ – INT/EB/BES/1/II/B/0066 panelovú výstavu, ktorá sa nachádza na Námestí Juraja Turzu.

Detail

04.12.2018

Deti pripravovali adventné venčeky

Deti pripravovali adventné venčeky

Prvou adventnou nedeľou sa pre kresťanov začína obdobie adventu, ktoré trvá štyri týždne. Sú to prípravy na slávenie narodenia Ježiša. Slovo advent pochádza z latinského adventus a znamená príchod. Symbolom tohto obdobia je veniec so štyrmi sviecami. Adventné venčeky pripravovali aj deti v centre voľného času.

Detail

03.12.2018

Právna, sociálna a psychologická pomoc

Právna, sociálna a psychologická pomoc

zadarmo pre obete domáceho násilia

Detail

21.11.2018

Poďakovanie

Poďakovanie

Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som Vám touto cestou veľmi pekne poďakoval za dôveru, ktorú ste mi prejavili vo voľbách. Chcem Vás ubezpečiť, že budem pokračovať v začatej práci v prospech všetkých občanov nášho mesta. JUDr. Ľubomír Golis

Detail

21.11.2018

Staronový primátor zvíťazil o 1233 hlasov pred druhým kandidátom Mgr. Kamilom Kobolkom

JUDr. Ľubomír Golis obhájil primátorské miesto

Detail

21.11.2018

Pred železničnou stanicou práce finišujú

Pred železničnou stanicou práce finišujú

Práce na stavbe „Dopravné prepojenie ulíc Nádražná s poliklinikou“ pokračujú a chýlia sa do finálneho štádia.

Detail

21.11.2018

Práce na opornom múre pokračujú

Práce na opornom múre pokračujú

Práce na opornom múre v Predmieri u Papučika pokračujú. V týchto dňoch je zrealizovaná konštrukcia oporného múru z gabiónovej konštrukcie: Dokončujú sa práce na novovybudovanom odvodnení existujúcej prístupovej komunikácie.

Detail