Dnes je meniny má
MESTSKÝ ÚRAD Turzovka  Jašíková 178, 023 54  Turzovka l tel:  041-42 093 11 l  fax:   041-42 093 16 l  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
MESTO TURZOVKA
Hlavná stránka
Základné údaje
História
Geografia
Príroda
Kultúrne pamiatky
Štatút mesta
Symboly mesta
Partnerské mestá
KOMUNITNÝ PLÁN SOC. SLUŽIEB
SAMOSPRÁVA
Primátor mesta
Mestské zastupiteľstvo
Strategické dokumenty
Materiály na MsZ a iné dokumenty
Mestský úrad
Povinne zverejňované informácie
Spravodajca mesta Turzovka
Projekty
Program rozvoja mesta
Pracovné ponuky
Mestská policia
Verejné obstarávanie
ÚRADNÁ TABUĽA
Nájomné bývanie v meste
Odkaz pre starostu

  

Tlačivo námetov financovaných
z prostriedkov Európskej Únie


 
 
História
MESTO TURZOVKA Tlačiť

Sample ImagePrvá známa písomná zmienka o trvalom osídlení územia Turzovky pochádza z obdobia valašskej kolonizácie, z roku 1580, keď sa spomína ako „locum Predmér“. Majitelia Bytčianskeho panstva, Turzovci,  potrebovali zaistiť svoje majetky na vlastnom území proti prenikaniu valachov z okolitých panstiev. S pomenovaním Turzovka, sa po prvýkrát stretávame v  urbári Bytčianskeho panstva z roku 1592, v ktorom je urobený dodatočný zápis že Turzovka bola založená v roku 1598.

Zakladacie privilégium – lokačnú listinu s vymedzením hraníc vydáva palatín Juraj Turzo v roku 1602. Na jej zadnej strane sa uvádza : Metales pagi Turzovka, aliter Predmir dicti - vyznačenie hraníc obce Turzovka, Sample Imageinak nazývanej Predmier. V ďalšom období, po celé 17. storočie sa používali oba názvy, v prvej polovici 18. storočia sa pomenovanie Predmier vytráca a prevládol názov Turzovka. V prameňoch sa tiež uvádza v rôznych modifikovaných formách: Turzovka, Turzofalva, Turzovafalva, Turzowa, Turzovilla, či Turczowka. Listina uvádza šoltýsa Adama Bonca a 40 osadníkov z Dlhého Poľa. Prvých osadníkov oslobodil zemepán od platenia feudálnych dávok a plnenia povinností na dobu 12 rokov, Adam Bonec dostal od Turzu dedičnú škultéciu pre seba a svojich potomkov. Mal právo postaviť mlyn na mletie obilia s jedným kameňom a vodnú pílu na rezanie trámov. Juraj Turzo nariadil prvým osadníkom, aby čo najskôr vystavili na novom území kostol a faru. Podľa zásady Cuius regio, eius religio – koho panstvo, toho náboženstvo, prvý, drevený kostol v Turzovke bol evanjelický a stál už v roku 1614. V roku 1616 dovoľuje zemepán osadníkom z obce chovať ročne 1 100 oviec, vyháňať ich a pásť salašníckym spôsobom. Po smrti Juraja Turzu a jeho jediného syna Imricha prešlo Bytčianske panstvo do rúk Mikuláša Esterháziho. Ladislav Esterházi dal panstvo  v roku 1649 do zálohu Gabrielovi Illešházimu. Ten obce panstva prenajal rôznym feudálom, Turzovku dostala Beréniovska rodina za 7000 zlatých. Neskôr Esterháziovci vykúpili majetok naspäť. Pred rokom 1674 bola v Turzovke zriadená katolícka farnosť.
Od začiatku 17. storočia sa na Bytčianskom panstve začalo hospodáriť majerským spôsobom. Esterháziovci si panstvá rozdelili na obvody, na čele ktorých stáli inšpektori alebo prefekt. Panstvo malo dvoch obilníkov a to v samostatnom sídle panstva a pre kysucký obvod v Turzovke. Panstvo bolo rozdelené na troch dvorských a Turzovka patrila pod dvorského v Bytči. V Turzovke sídlil hospodár pálenice – kľúčiar.

Celý článok...
 
 

TURZOVSKÉ LETO 2017

    

             PARTNERSKÉ MESTÁ:
          

                

         

  
       TURZOVSKÁ TELEVÍZIA
   

  CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

   

Nová ponuka služieb - televízia
   

 

        

NEPREHLIADNITE

Jednotlivé zvukové záznamy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, si môžete vypočuť tu

 
Predaj a prenájom majetku
Odpredaj majetku
Prenájom majetku
Odpredaný majetok
EVIDENCIA ZOSNULÝCH
Portál www.pohrebiskasr.sk Vám ponúka evidenciu hrobových miest a vyhľadávanie zosnulých.