Obsah

Zavítajte do Turzovky

Mesto, ktoré je oddávna prirodzeným centrom kultúrneho a spoločenského diania Horných Kysúc pozýva na návštevu turistických zaujímavostí, ktoré určite nadchnú všetkých, čo si prejdú nielen mesto, ale aj okolitú panenskú prírodu, ktorá v lete či v zime vytvára jedinečné čarovné zákutia ako stvorené na romantickú i športovú turistiku.
Turzovka lemovaná riekou Kysuca, obklopená vrchmi Beskýd a Javorníkov v susedstve s Poľskom a Českou republikou má svoju zaujímavú a bohatú históriu  siahajúcu do rokov  1580 - 1598 odkedy sú dokladované prvé písomné zmienky. Lokačná listina a Zakladacie privilégium však boli vydané uhorským palatínom Jurajom Turzom až 21. februára 1602. V roku  1968 získala štatút mesta. Turzovka  bola najväčšou obcou v bývalom Československu, pred rozdelením na 4 obce v roku 1954 mala 14 tisíc obyvateľov.
Dominantou mesta je kostol Nanebovzatia Panny Márie,  baroková stavba z roku 1759 s obrazmi od J. Božetecha Klemensa. Turzovka  je jedným z centier tradičného drotárstva, o čom svedčí i bronzový pamätník Drotár a džarek od akad. maliara Miroslava Cipára umiestnený  v centre mesta. Bol odhalený v roku 1998  pri príležitosti   400. výročia založenia mesta. V tom istom  roku sa konalo i 1. Svetové stretnutie Turzovčanov, odvtedy sa koná každé štyri roky vždy počas známych Beskydských slávností.

25.11.2021

Verejné pripomienkovanie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2022-2026

Vážení obyvatelia Mesta Turzovka, na základe Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov Mesto Turzovka vypracováva a schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb.

Detail

25.11.2021

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 695 z 24. novembra 2021

K návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Detail

22.11.2021

Upozornenie polície pre občanov nášho mesta

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V ČADCI

Detail

16.11.2021

Vakcizuzka

„VAKCI ZUZKA“ bude v našom meste už po tretí krát - 25. 11. 2021 (štvrtok) od 10:00 hod – 12:00 hod.

Vážení občania! Žilinský samosprávny kraj v záujme zabezpečiť maximálnu mieru zaočkovanosti v rámci Žilinského samosprávneho kraja a snahe sprístupniť očkovanie pre všetky vrstvy obyvateľstva si Vás dovoľujeme upozorniť na vakcinačný plán pod názvom „VAKCI ZUZKA“.

Detail

12.11.2021

Kysucká nemocnica očkuje v sobotu 13.novembra bez registrácie

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca informuje, že v sobotu 13. novembra 2021 v čase od 07.30 do 11.30 hod. bude očkovať aj bez registrácie.

Detail

11.11.2021

Registrácia na testovanie nezaočkovaných dobrovoľníkov na protilátky voči Covid-19

Hľadáme dobrovoľníkov – obyvateľov Turzovky, ktorí nie sú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 a chcú sa zúčastniť štúdie na zisťovanie prítomnosti a hladiny protilátok vytvorených voči vírusu SARS-CoV-2.

Detail

10.11.2021

Svetový deň diabetu – 14. november

Diabetes mellitus – cukrovka je chronické metabolické ochorenie charakterizované zvýšenou hladinou glukózy (cukru) v krvi – hyperglykémiou (hodnota glukózy v krvi nalačno viac ako 7,00 mmol/l), ktoré časom vedie k vážnemu poškodeniu srdca, ciev, očí, obličiek a nervov.

Detail

08.11.2021

Upozornenie Stredoslovenskej energetiky a.s. Žilina

Alternatívny dodávateľ energií - Slovakia Energy na slovenskom trhu končí svoju činnosť. Pre odberateľov, ktorí boli zákazníkmi tejto spoločnosti, je vhodné, aby uzavreli novú zmluvu o dodávke elektriny a plynu s novým dodávateľom.

Detail

08.11.2021

Začiatkom novembra sa bude vykonávať fyzický odpočet spotreby elektriny

Poverené osoby /2 odpočtári/, na základe poverenia Stredoslovenskej distribučnej a. s. budú vykonávať ročný, teda fakturačný odpočet spotreby elektrickej energie.

Detail

05.11.2021

Oznam Stredoslovenskej distribučnej a.s. pre občanov Predmiera

Stredoslovenská distribučná, a.s. vyzýva všetkých vlastníkov (správcov, nájomcov) nehnuteľností v mestskej časti Predmier, v lokalite od križovatky do Korne okolo rybníkov smerom na Klokočov, následne po pravej strane cesty 2. triedy, kde vetví do Riečok na oboch stranách.

Detail

27.10.2021

Vakcizuzka

VAKCI ZUZKA navštívi opäť naše mesto 3.novembra (streda) od 14:00 – 16:00 hod.

Vážení občania! Žilinský samosprávny kraj v snahe sprístupniť očkovanie pre všetky vrstvy obyvateľstva si Vás dovoľujeme upozorniť na vakcinačný plán pod názvom „VAKCI ZUZKA“.

Detail

27.10.2021

Rady konzília

TS ÚVZ SR: Rady konzília odborníkov ku sviatku všetkých Svätých a Pamiatke zosnulých

Spoliehame sa na vašu zodpovednosť a opakovane pripomíname rady Konzília odborníkov ku sviatku všetkých Svätých a Pamiatke zosnulých.

Detail

25.10.2021

Aj pri návšteve cintorína myslite na životné prostredie

Blíži sa Sviatok všetkých svätých a po ňom Pamiatka zosnulých, ľudovo nazývané aj Dušičky. Počas týchto dní prichádza na cintorín viac ľudí ako zvyčajne.

Detail

13.10.2021

ocenenie

Vďačnosti a uznania nikdy nie je dosť. Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2021 v Žilinskom kraji.

Rada mládeže Žilinského kraja v 6. ročníku ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť.

Detail

06.10.2021

Dôchodok z Českej republiky

Česká správa sociálneho zabezpečenia oznamuje svojím klientom poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že tlačivá "Potvrdenie o žití" nie je potrebné osvedčovať na úrade.

Detail

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informacií