Obsah

Zavítajte do Turzovky

Mesto, ktoré je oddávna prirodzeným centrom kultúrneho a spoločenského diania Horných Kysúc pozýva na návštevu turistických zaujímavostí, ktoré určite nadchnú všetkých, čo si prejdú nielen mesto, ale aj okolitú panenskú prírodu, ktorá v lete či v zime vytvára jedinečné čarovné zákutia ako stvorené na romantickú i športovú turistiku.
Turzovka lemovaná riekou Kysuca, obklopená vrchmi Beskýd a Javorníkov v susedstve s Poľskom a Českou republikou má svoju zaujímavú a bohatú históriu  siahajúcu do rokov  1580 - 1598 odkedy sú dokladované prvé písomné zmienky. Lokačná listina a Zakladacie privilégium však boli vydané uhorským palatínom Jurajom Turzom až 21. februára 1602. V roku  1968 získala štatút mesta. Turzovka  bola najväčšou obcou v bývalom Československu, pred rozdelením na 4 obce v roku 1954 mala 14 tisíc obyvateľov.
Dominantou mesta je kostol Nanebovzatia Panny Márie,  baroková stavba z roku 1759 s obrazmi od J. Božetecha Klemensa. Turzovka  je jedným z centier tradičného drotárstva, o čom svedčí i bronzový pamätník Drotár a džarek od akad. maliara Miroslava Cipára umiestnený  v centre mesta. Bol odhalený v roku 1998  pri príležitosti   400. výročia založenia mesta. V tom istom  roku sa konalo i 1. Svetové stretnutie Turzovčanov, odvtedy sa koná každé štyri roky vždy počas známych Beskydských slávností.

14.02.2019

Pozvánka na zasadnutie MsZ 1

Pozvánka na zasadnutie MsZ

V zmysle § 13, ods. 4, písm. a), zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m druhé plánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke,

Detail

13.02.2019

„SLÁVICI HORNÝCH KYSÚC“

PREHLIADKA DETSKÉHO HUDOBNÉHO FOLKLÓRU 2019

Detail

13.02.2019

O POHÁR MESTA TURZOVKA

PROPOZÍCIE, POZVÁNKA NA STRELECKÚ SÚŤAŽ 6. ROČNÍK

Detail

11.02.2019

Kalendárium podujatí 2019

Kalendárium podujatí 2019

V priebehu roka jednotlivé kysucké obce a mestá pripravujú podujatia, ktoré sú tradičné pre náš región. Sú však aj také, ktoré sú výnimočnejšieho rázu, pripravované pre zábavu a oddych, športové a spoločenské vyžitie.

Detail

08.02.2019

NIE, VŠETOK VYTRIEDENÝ ODPAD NEKONČÍ NA JEDNEJ KOPE! ANI NA SKLÁDKE!

Možno aj vy ste už videli nasledujúcu situáciu: Auto zberovej spoločnosti, ktoré bežne vyváža kontajnery na zmesový odpad, prišlo vyviezť viaceré kontajnery vytriedeného odpadu za sebou. Prípadne, ak zbierate odpad do vriec, smetiari naraz naložia na korbu vrece s plastmi aj vrece s papierom. Na základe tohto ste mohli prísť k záveru, že je zbytočné doma triediť odpad, veď aj tak sa to všetko odvezie na jednu kopu či na skládku.

Detail

05.02.2019

Štatistický úrad SR

Štatistické zisťovanie VZPS

Detail

01.02.2019

Zasadali členovia Združenia miest a obcí Kysúc

Zasadali členovia Združenia miest a obcí Kysúc

Predsedom združenia ZMOK sa stal primátor Turzovky JUDr. Ľubomír Golis

Detail

24.01.2019

SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI RAKOVINE - 4. FEBRUÁR

Medzinárodná únia proti rakovine (UICC) vyhlásila 4. február za Svetový deň boja proti rakovine. Ide o iniciatívu, v rámci ktorej sa môže zjednotiť celý svet, s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o rakovine a upozorniť na dôležitosť primárnej či sekundárnej prevencie a zdravého životného štýlu.

Detail

23.01.2019

Spolupráca s poľskými partnermi úspešne pokračuje   1

Spolupráca s poľskými partnermi úspešne pokračuje

Výstava fotografií "Premeny času"

Detail

23.01.2019

Výdatné sneženie potrápilo samosprávu

Výdatné sneženie potrápilo samosprávu

Nasadené boli všetky dostupné mechanizmy

Detail

23.01.2019

Štatistika obyvateľstva k 31. 12. 2018

Počet obyvateľov k 31.12.2017.......................... 7.457 Počet obyvateľov k 31.12.2018.......................... 7.457

Detail

09.01.2019

Novou predsedníčkou správnej rady Združenia TKO Semeteš sa stala Ing. Jana Majtánová

Novou predsedníčkou správnej rady Združenia TKO Semeteš sa stala Ing. Jana Majtánová

Vo štvrtok 20. decembra 2018 sa konalo zasadnutie správnej rady Združenia TKO Semeteš. Jedným z bodov programu bola aj voľba predsedu správnej rady na obdobie rokov 2019-2022. Stala sa ním poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Turzovke Ing. Jana Majtánová. Pre naše mesto znamená jej zvolenie významný krok k udržaniu transparentnosti združenia v očiach občanov.

Detail

09.01.2019

Oporný múr v Predmieri už slúži občanom

Oporný múr v Predmieri už slúži občanom

Ďalšou významnou a dlho očakávanou stavbou, najmä pre obyvateľov v mestskej časti Predmier bolo stavebné dielo pod názvom: "Odvodnenie a stavebné úpravy miestnej komunikácie v Turzovke – Predmieri".

Detail

09.01.2019

Mesto vytvorilo podmienky pre integrovanú dopravu

Mesto vytvorilo podmienky pre integrovanú dopravu

Autobusová zastávka opäť na pôvodnom mieste

Detail