Dnes je meniny má
MESTSKÝ ÚRAD Turzovka  Jašíková 178, 023 54  Turzovka l tel:  041-42 093 11 l  fax:   041-42 093 16 l  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
SAMOSPRÁVA
Primátor mesta
Mestské zastupiteľstvo
Strategické dokumenty
Materiály na MsZ a iné dokumenty
Mestský úrad
Povinne zverejňované informácie
Spravodajca mesta Turzovka
Projekty
Program rozvoja mesta
Pracovné ponuky
Mestská policia
Verejné obstarávanie
ÚRADNÁ TABUĽA
Nájomné bývanie v meste
Odkaz pre starostu

  

Tlačivo námetov financovaných
z prostriedkov Európskej Únie


 
 
Voľby do VÚC 2017
Zistené výsledky v okrskoch v meste Turzovka vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov - 04.11.2017 Tlačiť

 

Okrsok
č. 1

Okrsok
č. 2

 Okrsok
č. 3

Okrsok
č. 4

Okrsok
č. 5

Okrsok
č. 6 

Spolu 

Počet voličov zapísaných v zozname
voličov

891

1 123

1 245

1 125

1 108

690

6 182

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

250

310

324

390

335

240

1 849

Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov - pre voľby do zastupiteľstva

240

307

321

377

329

238

1 812

Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov - pre voľby predsedu samospr. kraja

237

303

314

383

328

234

1 799

Účasť voličov Turzovky v % - 29,91

Celý článok...
 
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácie pre voliča Tlačiť

I
Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

II
Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je
- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
- výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

Celý článok...
 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja Tlačiť

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva

 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Žilinské samosprávneho kraja Tlačiť

Zoznam zaregistrovaných kandidátov  pre voľby predsedu

 
Vytvorenie volebných okrskov v meste Turzovka pre voľby do VÚC 2017 Tlačiť

Vytvorenie volebných okrskov v meste Turzovka pre voľby do VÚC 2017

 
 

VIRTUÁLNE PREHLIADKY MESTA

PARTNERSKÉ MESTÁ:
     

              

 


 


   

TURZOVSKÁ TELEVÍZIA

  CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

Nová ponuka služieb - televízia
  

        

NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA TURZOVKA

NEPREHLIADNITE

Jednotlivé zvukové záznamy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, si môžete vypočuť tu

 
EVIDENCIA ZOSNULÝCH
Portál www.pohrebiskasr.sk Vám ponúka evidenciu hrobových miest a vyhľadávanie zosnulých.


Posledná aktualizácia: 19.02.2017
Štruktúra stránok
Prehlásenie o prístupnosti,
Autorské práva, Webové sídlo