Dnes je meniny má
MESTSKÝ ÚRAD Turzovka  Jašíková 178, 023 54  Turzovka l tel:  041-42 093 11 l  fax:   041-42 093 16 l  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
MESTO TURZOVKA
Hlavná stránka
Základné údaje
História
Geografia
Príroda
Kultúrne pamiatky
Štatút mesta
Symboly mesta
Partnerské mestá
KOMUNITNÝ PLÁN SOC. SLUŽIEB
SAMOSPRÁVA
Primátor mesta
Mestské zastupiteľstvo
Strategické dokumenty
Materiály na MsZ a iné dokumenty
Mestský úrad
Povinne zverejňované informácie
Spravodajca mesta Turzovka
Projekty
Program rozvoja mesta
Pracovné ponuky
Mestská policia
Verejné obstarávanie
ÚRADNÁ TABUĽA
Nájomné bývanie v meste
TVT - TURZOVSKÁ TELEVÍZIA
Odkaz pre starostu

  

Tlačivo námetov financovaných
z prostriedkov Európskej Únie


 
 
Upozornenie Tlačiť

Samospráva Mesta Turzovka, Mestský podnik služieb a Združenie TKO Semeteš, n.o. oznamujú občanom, že v rámci zberu separovaných zložiek odpadu sa bude vyseparovaný odpad odoberať iba občanom, ktorí budú mať tieto vyseparované zložky uložené v transparentných  vreciach, ktoré im boli tento rok odovzdané pri platení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Ďalej žiadame vyseparovanú zložku – sklo – ukladať do vriec, ktoré sú na túto zložku určené. Sklo uložené v tenkých vreciach, či už priesvitných alebo farebných, nebude občanom odobraté. Dôvodom je skutočnosť, že pri manipulácií s odpadom uloženým v tenkých vreciach dochádza často k ich pretrhnutiu a k porezaniu posádky, ak sú tam črepy. Týmto Vás taktiež žiadame, aby boli tabule skla pri ich odovzdávaní rozbité a uložené v krabici alebo vedre. Vrecia by nemali byť zviazané, aby bolo možné ľahšie vrece vysypať. 

Upozorňujeme na fakt, nakoľko sa tieto veci často objavujú medzi vyseparovanou zložkou, že do vyseparovanej zložky  - plasty – nepatria !!! použité plienky, komunálny odpad, zakrývacie plachty, bazény a podobne.

Vyseparované zložky komunálneho odpadu a jeho obaly musia byť čisté a bez pôvodného obsahu, bez obsahu potravín.

 
 

VIRTUÁLNE PREHLIADKY MESTA

PARTNERSKÉ MESTÁ:
     

              

 


 

   

TURZOVSKÁ TELEVÍZIA

  CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

Nová ponuka služieb - televízia
  

        

NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA TURZOVKA

NEPREHLIADNITE

Jednotlivé zvukové záznamy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, si môžete vypočuť tu

 
EVIDENCIA ZOSNULÝCH
Portál www.pohrebiskasr.sk Vám ponúka evidenciu hrobových miest a vyhľadávanie zosnulých.


Posledná aktualizácia: 16.01.2017
Štruktúra stránok
Prehlásenie o prístupnosti,
Autorské práva, Webové sídlo