Dnes je meniny má
MESTSKÝ ÚRAD Turzovka  Jašíková 178, 023 54  Turzovka l tel:  041-42 093 11 l  fax:   041-42 093 16 l  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
MESTO TURZOVKA
Hlavná stránka
Základné údaje
História
Geografia
Príroda
Kultúrne pamiatky
Štatút mesta
Symboly mesta
Partnerské mestá
KOMUNITNÝ PLÁN SOC. SLUŽIEB
SAMOSPRÁVA
Primátor mesta
Mestské zastupiteľstvo
Strategické dokumenty
Materiály na MsZ a iné dokumenty
Mestský úrad
Povinne zverejňované informácie
Spravodajca mesta Turzovka
Projekty
Program rozvoja mesta
Pracovné ponuky
Mestská policia
Verejné obstarávanie
ÚRADNÁ TABUĽA
Nájomné bývanie v meste
TVT - TURZOVSKÁ TELEVÍZIA
Odkaz pre starostu

  

Tlačivo námetov financovaných
z prostriedkov Európskej Únie


 
 
Pozvánka Tlačiť

Mestský úrad Turzovka oznamuje, že dňa : 07.7.2017, t.j. v piatok bude v spolupráci s  úradne povereným veterinárnym lekárom :  MVDr. Mudríkom vykonávať pravidelné hromadné očkovanie psov proti besnote starších ako 3-mesiace  za úhradu 5€.

                                                 Harmonogram očkovania:  

Očkovanie sa bude vykonávať po jednotlivých mestských častiach nasledovne:

Stred: od  7,00   –   8,50   hod. pred Požiarnou zbrojnicou Turzovka
Hlinené: od  9,00   –   9,15   hod. PUB Kubačka
                      od  9,15  –    9,30   hod. pri transformátore
                            od  9,30  –  10,00   hod. na autobusovej točni 
Predmier: od 10,00  –  11,00  hod. pred bufetom Žemba
V. Koniec: od 11,00  –  11,30  hod. pred  Motelom Smažák
         od 11,30  -  12,30  hod. pred NDC Dúha  
Turkov: od 12,30  -  13,00  hod. na autobusovej točni

MSÚ každému chovateľovi vydá neprenosnú očkovaciu známku s individuálnym poradovým číslom, ktorá je evidovaná.
Nerešpektovanie povinnosti chovateľa psa ustanovené v §17 Zákona č.39/2007  o veterinárnej starostlivosti je priestupkom podľa §48 citovaného zákona.

 V Turzovke, dňa: 13.júna 2017                             za MSÚ,  Dorociaková Janka

                                          
Zákon o Veterinárnej starostlivosti č.39/2007 Zb.Zák.
Výňatok povinností chovateľov zvierat.

 (5) Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný na vlastné náklady pri vnímavých
mäsožravých zvieratách starších ako tri mesiace zabezpečiť jeho vakcináciu a revakcináciu
proti besnote podľa vakcinačnej schémy výrobcu použitej vakcíny, udržiavať ho v imunite a
zabezpečiť vyšetrovanie a vakcináciu zvieraťa podľa jeho fyziologických a biologických
potrieb.

 (6) Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť bezodkladne veterinárne
vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka.

 
 

TURZOVSKÉ LETO 2017

   

    

    

    

    

    

             PARTNERSKÉ MESTÁ:
          

                

         

  
       TURZOVSKÁ TELEVÍZIA
   

  CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

   

Nová ponuka služieb - televízia
   

 

        

NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA TURZOVKA

NEPREHLIADNITE

Jednotlivé zvukové záznamy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, si môžete vypočuť tu

 
EVIDENCIA ZOSNULÝCH
Portál www.pohrebiskasr.sk Vám ponúka evidenciu hrobových miest a vyhľadávanie zosnulých.