Dnes je meniny má
MESTSKÝ ÚRAD Turzovka  Jašíková 178, 023 54  Turzovka l tel:  041-42 093 11 l  fax:   041-42 093 16 l  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
MESTO TURZOVKA
Hlavná stránka
Základné údaje
História
Geografia
Príroda
Kultúrne pamiatky
Štatút mesta
Symboly mesta
Partnerské mestá
KOMUNITNÝ PLÁN SOC. SLUŽIEB
SAMOSPRÁVA
Primátor mesta
Mestské zastupiteľstvo
Strategické dokumenty
Materiály na MsZ a iné dokumenty
Mestský úrad
Povinne zverejňované informácie
Spravodajca mesta Turzovka
Projekty
Program rozvoja mesta
Pracovné ponuky
Mestská policia
Verejné obstarávanie
ÚRADNÁ TABUĽA
Nájomné bývanie v meste
TVT - TURZOVSKÁ TELEVÍZIA
Odkaz pre starostu

  

Tlačivo námetov financovaných
z prostriedkov Európskej Únie


 
 
Stretnutie pracovných skupín Tlačiť

Vážený pán, pani,
 
dovoľujeme si Vás osloviť v súvislosti s pripravovaným Komunitným plánovaním sociálnych služieb (KPSS) v meste Turzovka a ponúknuť Vám možnosť participovať na tomto dôležitom dokumente. Nachádzame vo fáze tvorby KPSS v pracovných skupinách a budeme analyzovať situáciu naplňovania sociálnych potrieb z hľadiska cieľových skupín, ktorými sú: 
1. Rodina a deti
2. Seniori
3. Ľudia so špecifickými potrebami a ich rodiny
4. Osoby bez prístrešia a skupiny ohrozené sociálnym vylúčením

Našou úlohou je v pracovných skupinách vytvoriť SWOT analýzu v rámci hodnotenie silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození vplývajúcich na uspokojovanie sociálnych záujmov, potrieb a nárokov obyvateľov mesta Turzovka

Proces tvorby je otvoreným procesom, preto Vás prosíme aj o upovedomenie ľudí, ktorým záleží na skvalitnení sociálnych služieb pre nami konkretizované cieľové skupiny a prizvať ich do procesu tvorby KPSS.

Prvé stretnutie pracovných skupín sa bude realizovať v októbri 2017 a to v nasledujúcich dňoch:
23.10.2017 Pracovná skupina: Rodina a deti
24.10.2017 Pracovná skupina: Seniori
25.10.2017 Pracovná skupina: Ľudia so špecifickými potrebami a ich rodiny
26.10.2017 Pracovná skupina: Osoby bez prístrešia a skupiny ohrozené sociálnym vylúčením

Všetky štyri stretnutia sa budú konať v priestoroch malej zasadačky na MsÚ Turzovka, Stred 178, 023 54 Turzovka od 17:00 –  18:00 hod.

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

Realizačný tím  KPSS mesta Turzovka

 
 

VIRTUÁLNE PREHLIADKY MESTA

PARTNERSKÉ MESTÁ:
     

              

 


   

TURZOVSKÁ TELEVÍZIA

  CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

Nová ponuka služieb - televízia
  

        

NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA TURZOVKA

NEPREHLIADNITE

Jednotlivé zvukové záznamy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, si môžete vypočuť tu

 
EVIDENCIA ZOSNULÝCH
Portál www.pohrebiskasr.sk Vám ponúka evidenciu hrobových miest a vyhľadávanie zosnulých.


Posledná aktualizácia: 09.10.2017
Štruktúra stránok
Prehlásenie o prístupnosti,
Autorské práva, Webové sídlo