Dnes je meniny má
MESTSKÝ ÚRAD Turzovka  Jašíková 178, 023 54  Turzovka l tel:  041-42 093 11 l  fax:   041-42 093 16 l  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
MESTO TURZOVKA
Hlavná stránka
Základné údaje
História
Geografia
Príroda
Kultúrne pamiatky
Štatút mesta
Symboly mesta
Partnerské mestá
KOMUNITNÝ PLÁN SOC. SLUŽIEB
SAMOSPRÁVA
Primátor mesta
Mestské zastupiteľstvo
Strategické dokumenty
Materiály na MsZ a iné dokumenty
Mestský úrad
Povinne zverejňované informácie
Spravodajca mesta Turzovka
Projekty
Program rozvoja mesta
Pracovné ponuky
Mestská policia
Verejné obstarávanie
ÚRADNÁ TABUĽA
Nájomné bývanie v meste
TVT - TURZOVSKÁ TELEVÍZIA
Odkaz pre starostu

  

Tlačivo námetov financovaných
z prostriedkov Európskej Únie


 
 
Štruktúra Tlačiť

MESTO TURZOVKA
·         Hlavná stránka
·         Základné údaje
·         História
·         Geografia
·         Príroda
·         Kultúrne pamiatky
·         Štatút mesta
·         Symboly mesta
·         Partnerské mestá
·         Komunitný plán soc. služieb  

SAMOSPRÁVA
·         Primátor mesta
·         Mestské zastupiteľstvo
      
§       Zoznam poslancov
      
§       Programy a termíny zasadnutí
      
§       Uznesenia Msz
·         Strategické dokumenty
      
§       Územný plán
      
§       Program rozvoja mesta
      
§       Technická dokumentácia miestnych komunikácií
·         Materiály na MsZ a iné dokumenty
      
§       Mestské zastupiteľstvo
             ·     Materiály na Mestské zastupiteľstvo
                
¨      Aktuálne materiály na MsZ
                 ¨      Zásobník materiálov na MsZ
            
·     Odpovede na interpelácia poslancov
            
·      Uznesenia zo zasadnutia MsZ
             
·      Hlasovanie poslancov na zasadaní mestského zastupiteľstva
            
·       Zvukové záznamy zo zasadnutia Msz
            
·      VZN a legislatívne normy Mesta Turzovka
                  
¨   VZN a legislatívne normy Mesta Turzovka pre rok 2017
                   ¨   VZN a legislatívne normy Mesta Turzovka pre rok 2016
                   ¨   VZN a legislatívne normy Mesta Turzovka pre rok 2015
                   ¨   VZN a legislatívne normy Mesta Turzovka pre rok 2014
                   ¨   VZN a legislatívne normy Mesta Turzovka pre rok 2013
                   ¨   VZN a legislatívne normy Mesta Turzovka pre rok 2012
                   ¨   VZN a legislatívne normy Mesta Turzovka pre rok 2011
                   ¨   VZN a legislatívne normy Mesta Turzovka pre rok 2010
                   ¨   VZN a legislatívne normy Mesta Turzovka pre rok 2009
                   ¨   VZN a legislatívne normy Mesta Turzovka pre rok 2008
                   ¨   VZN a legislatívne normy Mesta Turzovka pre rok 2007
                   ¨   VZN a legislatívne normy Mesta Turzovka pre rok 2006
                   ¨   VZN a legislatívne normy Mesta Turzovka pre rok 2005
                   ¨   VZN a legislatívne normy Mesta Turzovka pre rok 2004
                   ¨   VZN a legislatívne normy Mesta Turzovka pre rok 2003
                   ¨   VZN a legislatívne normy Mesta Turzovka pre rok 2001 a staršie
             ·         Zápisnice z rokovaní MsZ
              § Oznamy
        
§  Mesto Turzovka
             ·         Organizačná štruktúra
             ·         Kalendár zvozu a odpadu
             ·         Ekonomika a správa majetku
                  
¨      Rok 2017
                   ¨      Rok 2016
                   ¨      Rok 2015
                   ¨      Rok 2014
                   ¨      Rok 2013
                   ¨      Rok 2012
                   ¨      Rok 2011
                   ¨      Rok 2010
                   ¨      Rok 2009
              ·       Zavedenie eura
             
·       Územný plán
              
·       Zámery mesta
             
·       Plán údržby a obnovy ciest
            §   Žiadosti a tlačivá
       §      Civilná ochrana
·         Mestský úrad
·         Povinne zverejňované informácie
       
§        Mesto Turzovka
      
§  Mestský podnik služieb
      
§        Kultúrne a spoločenské stredisko
      
§       ZŠ Turzovka – Bukovina
      
§       Centrum voľného času
      
§  MŠ Turzovka
       
§        ZUŠ Turzovka
      
§   T – services
       §   Mikroregión Horné Kysuce
·         Spravodajca mesta Turzovka
·         Projekty
      
§   Projekty s podporou EU
      
§   Ostatné projekty
      
§   Prehľad projektov za rok 2015
·         Program rozvoja mesta
      
§   Príprava Programu rozvoja mesta
      
§         Strategické dokumenty
·         Pracovné ponuky
·         Mestská polícia
      
§   Oznamy pre občanov
      
§   Aktuálne udalosti
      
§   Straty a nálezy
·         Verejné obstarávanie
      
§   Profil verejného obstarávateľa
      
§   Zákazky VO – 25/2006 Z.z.
             
·         Prehľad zákaziek
             
·         Súhrnné správy – 2015
             
·         Súhrnné správy – 2016
             
·         § 9 ods. 9
             
·         § 100 až §102
             
·         § 41 a §136
             
·         § 46 ods. 2
      
§        Zákazky VO – 343/2015 Z.z.
             
·         Smernica mesta Turzovka
             
·         Súhrnné správy – 2017
             
·         Súhrnné správy – 2016
             
·         Nadlimitné zákazky
             
·         Podlimitné zákazky
             
·         Koncesie
             
·         Zákazky s nízkymi hodnotami
·         Úradná tabuľa
      
§   Výzvy na predloženie ponuky
      
§   Oznámenia stavebného úradu
      
§         Správne konania
      
§         Zámer nakladania s majetkom
·         Nájomné bývanie v meste
      
§   Žiadosti na stiahnutie
      
§         Poradovník žiadostí 

ORGANIZÁCIE
·         MŠ Turzovka
·         ZŠ Turzovka – Bukovina
·         ZUŠ Turzovka
·         Centrum voľného času
·         Mestský podnik služieb
      
§   Verejné obstarávanie MPS
·         Energetika Turzovka
·         Nízkoprahové denné centrum
·         T – services
·         Klub seniorov 

KULTÚRA A ŠPORT
·         Kultúrne podujatia
·         Kultúrne stredisko
·         Kultúrne spolky
·         Kino Jašík
·         Športové podujatia
·         Športové subjekty 

NÁVŠTEVNÍCI
·         Turistické podujatia
·         Tipy na výlety
·         Virtuálne prehliadky mesta
·         Turzovské rekordy
·         Lyžovanie
·         Cykloturistika
·         Informačné centrum
·         Mikroregión Horné Kysuce
·         Euroregión Beskydy
·         Ubytovanie
·         Zmenárne a bankomaty 

FOTOGALÉRIA 

FIRMY 

KONTAKTY

 
 

VIRTUÁLNE PREHLIADKY MESTA

PARTNERSKÉ MESTÁ:
     

              

 
   

TURZOVSKÁ TELEVÍZIA

  CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

Nová ponuka služieb - televízia
  

        

NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA TURZOVKA

NEPREHLIADNITE

Jednotlivé zvukové záznamy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, si môžete vypočuť tu

 
EVIDENCIA ZOSNULÝCH
Portál www.pohrebiskasr.sk Vám ponúka evidenciu hrobových miest a vyhľadávanie zosnulých.


Posledná aktualizácia: 18.12.2017
Štruktúra stránok
Prehlásenie o prístupnosti,
Autorské práva, Webové sídlo