Dnes je meniny má
MESTSKÝ ÚRAD Turzovka  Jašíková 178, 023 54  Turzovka l tel:  041-42 093 11 l  fax:   041-42 093 16 l  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
MESTO TURZOVKA
Hlavná stránka
Základné údaje
História
Geografia
Príroda
Kultúrne pamiatky
Štatút mesta
Symboly mesta
Partnerské mestá
KOMUNITNÝ PLÁN SOC. SLUŽIEB
SAMOSPRÁVA
Primátor mesta
Mestské zastupiteľstvo
Strategické dokumenty
Materiály na MsZ a iné dokumenty
Mestský úrad
Povinne zverejňované informácie
Spravodajca mesta Turzovka
Projekty
Program rozvoja mesta
Pracovné ponuky
Mestská policia
Verejné obstarávanie
ÚRADNÁ TABUĽA
Nájomné bývanie v meste
TVT - TURZOVSKÁ TELEVÍZIA
Odkaz pre starostu

  

Tlačivo námetov financovaných
z prostriedkov Európskej Únie


 
 
Stretnutie pracovných skupín Tlačiť

Vážený pán, pani,
 
opätovne si Vás dovoľujeme osloviť vo veci ďalšieho spoločného stretnutia v súvislosti s Komunitným plánovaním sociálnych služieb v meste Turzovka. Svojimi podnetmi, pripomienkami a skúsenosťami z Vašej praxe máte týmto možnosť participovať na tomto strategickom dokumente, ktorý bude dôležitým medzníkom smerovania sociálnej politiky v meste Turzovka. Ako sme Vás už informovali, nachádzame sa vo fáze tvorby KPSS v pracovných skupinách, ktorými sú: 
1. Seniori
2. Osoby bez prístrešia a skupiny ohrozené sociálnym vylúčením
3. Ľudia so špecifickými potrebami a ich rodiny
4. Rodina a deti

Počas minulého stretnutia sme v pracovných skupinách začali vytvárať SWOT analýzu v rámci hodnotenia silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození vplývajúcich na uspokojovanie sociálnych záujmov, potrieb a nárokov obyvateľov mesta Turzovka.

Naďalej Vás vyzývame aj o upovedomenie ľudí, ktorým záleží na skvalitnení sociálnych služieb, prizývame ich aj takýmto spôsobom do procesu tvorby KPSS.

Druhé stretnutie pracovných skupín sa bude realizovať v novembri 2017 a to v nasledujúcich dňoch:
20.11.2017
 17:00 – 18:00 hod. pracovná skupina – Seniori;
21.11.2017 17:00 – 18:00 hod. pracovná skupina – Osoby bez prístrešia a skupiny ohrozené sociálnym vylúčením;
22.11.2017 17:00 – 18:00 hod. pracovná skupina – Ľudia so špecifickými potrebami a ich rodiny;
23.11.2017 17:00 – 18:00 hod. pracovná skupina – Rodina a deti.

Všetky štyri stretnutia sa budú opäť konať v priestoroch malej zasadačky na MsÚ Turzovka, Stred 178, 023 54 Turzovka od 17:00 –  18:00 hod.

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

Realizačný tím  KPSS mesta Turzovka

 
 

VIRTUÁLNE PREHLIADKY MESTA

PARTNERSKÉ MESTÁ:
     

              

 
   

TURZOVSKÁ TELEVÍZIA

  CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

Nová ponuka služieb - televízia
  

        

NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA TURZOVKA

NEPREHLIADNITE

Jednotlivé zvukové záznamy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, si môžete vypočuť tu

 
EVIDENCIA ZOSNULÝCH
Portál www.pohrebiskasr.sk Vám ponúka evidenciu hrobových miest a vyhľadávanie zosnulých.


Posledná aktualizácia: 20.11.2017
Štruktúra stránok
Prehlásenie o prístupnosti,
Autorské práva, Webové sídlo