Dnes je meniny má
MESTSKÝ ÚRAD Turzovka  Jašíková 178, 023 54  Turzovka l tel:  041-42 093 11 l  fax:   041-42 093 16 l  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
MESTO TURZOVKA
Hlavná stránka
Základné údaje
História
Geografia
Príroda
Kultúrne pamiatky
Štatút mesta
Symboly mesta
Partnerské mestá
KOMUNITNÝ PLÁN SOC. SLUŽIEB
SAMOSPRÁVA
Primátor mesta
Mestské zastupiteľstvo
Strategické dokumenty
Materiály na MsZ a iné dokumenty
Mestský úrad
Povinne zverejňované informácie
Spravodajca mesta Turzovka
Projekty
Program rozvoja mesta
Pracovné ponuky
Mestská policia
Verejné obstarávanie
ÚRADNÁ TABUĽA
Nájomné bývanie v meste
TVT - TURZOVSKÁ TELEVÍZIA
Odkaz pre starostu

  

Tlačivo námetov financovaných
z prostriedkov Európskej Únie


 
 
Primátor JUDr. Ľubomír Golis: snažíme sa realizovať projekty cezhraničnej spolupráce Tlačiť

Finalizujeme  projekt ,,Szlak Sakrlany Kęty – Turzovka,, - ,,Sakrálny chodník Kęty – Turzovka„

Spoločný projekt ,,Szlak sakralny – Kęty – Turzovka“ realizovala samospráva mesta od apríla 2017 do konca decembra 2017. Vedúcim partnerom projektu je partnerské mesto Kęty z Poľskej republiky. Zámerom projektu bolo vytvorenie nového turistického produktu, ktorým je sakrálny chodník v Gmine Kęty a v meste Turzovka. Cezhraničná spolupráca v oblasti propagácie a vytvorenie turistického produktu má za cieľ využívanie turistického potenciálu a vytvorenie nových možností využitia cestovného ruchu.

Súčasťou projektu bola inventarizácia kultúrneho dedičstva a popísanie sakrálnych objektov v meste Turzovka, rekonštrukcia sakrálnych objektov: Kaplnka Panny Márie Ustavičnej pomoci u Okuliarov v centre mesta Turzovky, Kaplnka Panny Márie Škapuliarskej v Predmieri a Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie U Blažkov v Hlinenom vrátane rekonštrukcie  prístupovej cesty. Súčasťou aktivity bolo označenie turistického chodníka v počte 6 informačných tabúľ s informáciami o trase. Ďalšou aktivitou bolo spracovanie a vydanie propagačného materiálu s informáciami o sakrálnych pamiatkach, otvorenie sakrálneho chodníka, ktoré sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Turzovke 15.12. 2017 s prezentáciou projektu pre verejnosť, ako aj kultúrne podujatie Dni poľskej kultúry, ktoré sa uskutočnilo v októbri 2017. Toto 2 - dňové podujatie bolo zamerané na výmenu a spoznanie svojich tradícií, remesiel, ľudovej slovesnosti a zvykoslovia. Podujatie sa tešilo veľkej obľube u verejnosti a už dnes sa tešíme na ďalší ročník, ktorý bude pokračovaním nášho spoločného projektu. 
                                                                            

Mgr. Lenka Kubíková

 
 

VIRTUÁLNE PREHLIADKY MESTA

PARTNERSKÉ MESTÁ:
     

              

 


 


   

TURZOVSKÁ TELEVÍZIA

  CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

Nová ponuka služieb - televízia
  

        

NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA TURZOVKA

NEPREHLIADNITE

Jednotlivé zvukové záznamy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, si môžete vypočuť tu

 
EVIDENCIA ZOSNULÝCH
Portál www.pohrebiskasr.sk Vám ponúka evidenciu hrobových miest a vyhľadávanie zosnulých.


Posledná aktualizácia: 19.02.2017
Štruktúra stránok
Prehlásenie o prístupnosti,
Autorské práva, Webové sídlo