Dnes je meniny má
MESTSKÝ ÚRAD Turzovka  Jašíková 178, 023 54  Turzovka l tel:  041-42 093 11 l  fax:   041-42 093 16 l  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
MESTO TURZOVKA
Hlavná stránka
Základné údaje
História
Geografia
Príroda
Kultúrne pamiatky
Štatút mesta
Symboly mesta
Partnerské mestá
KOMUNITNÝ PLÁN SOC. SLUŽIEB
SAMOSPRÁVA
Primátor mesta
Mestské zastupiteľstvo
Strategické dokumenty
Materiály na MsZ a iné dokumenty
Mestský úrad
Povinne zverejňované informácie
Spravodajca mesta Turzovka
Projekty
Program rozvoja mesta
Pracovné ponuky
Mestská policia
Verejné obstarávanie
ÚRADNÁ TABUĽA
Nájomné bývanie v meste
TVT - TURZOVSKÁ TELEVÍZIA
Odkaz pre starostu

  

Tlačivo námetov financovaných
z prostriedkov Európskej Únie


 
 
Služby na klientskom princípe Tlačiť
Odpadové hospodárstvo: Bokom nášho záujmu nestoja ani služby, ktoré zabezpečujeme pre našich občanov, ako je životné prostredie a odpadové hospodárstvo. To je dnes už veľkým problémom mnohých slovenských obcí (štatistiky uvádzajú, že Slovák priemerne za rok vyprodukuje 330 kg odpadu). Rôznymi akciami (Deň Zeme – čisté mesto), skvalitnením separovania odpadov, zberom nadrozmerných odpadov chceme dosiahnuť, aby sa do efektívneho zberu odpadov zapojili všetci občania – tak sa skvalitní životné prostredie, a ľudia i mesto ušetria na poplatkoch.
Celý článok...
 
Prvé turzovské dieťa v roku 2010 Tlačiť
Sample ImagePrvým občanom Turzovky narodeným v r. 2010 je Karolínka Kaduchová. 
Celý článok...
 
Rok 2009: Najväčší investičný rozvoj napriek sťaženým podmienkam v čase hospodárskej krízy Tlačiť
Sample ImageUbehol ďalší rok v práci našej samosprávy – bol to rok poznačený hospodárskou krízou.
Veľa úsilia a pracovného nasadenia sme venovali tomu, aby dopady krízy boli čo najmenšie, aby to v minimálnej miere ovplyvnilo občanov nášho mesta, najmä tých sociálne slabších, aby sme dokázali zabezpečiť a plniť samosprávne funkcie vo vysokom štandarde ako sú naši obyvatelia zvyknutí...
Celý článok...
 
Register Zbierky zákonov SR Tlačiť
Presné znenie zákonov Slovenskej republiky si môžete pozrieť vo formáte PDF v registri Zbierky zákonov .
 
Nájom hrobového miesta na cintoríne v Hlinenom Tlačiť
Vážení občania!

1.
Máte zaplatený nájom hrobového miesta na cintoríne v Hlinenom, kde sú pochovaní Vaši príbuzní?

2. Je Vaše hrobové miesto riadne označené či už náhrobným kameňom alebo krížom a ste nahlásený v evidencii nájomcov vedenej na Mestskom úrade? Prosíme, overte si to!
Celý článok...
 
V tomto roku oslávime 430. výročie prvej písomnej zmien o Turzovke – o osade Predmier... Tlačiť
Sample ImageKam do histórie siahajú korene Turzovky?

Dátum prvej písomnej zmienky o ktorejkoľvek obci predstavuje v jej dejinách významný míľnik. Prvá písomná zmienka je dátum, kedy sa daná lokalita prvý krát spomína v zachovaných písomných prameňoch. Spravidla sa rok prvej zmienky a rok vzniku obce nezhodujú, hoci by sa našli aj výnimky.
Celý článok...
 
Digitálna televízia v KDS TES Media s.r.o Tlačiť
Informačný leták TES Media s.r.o., Kragujevská 4, 010 01 Žilina, kontakt: t.č. 041/500 5409

V súvislosti s prechodom pôvodného analógového vysielania na digitálne vysielanie sú  stále častejšie kladené otázky od našich zákazníkov, preto sú tu uvedené odpovede na tie najčastejšie.

Prečo sa prechádza na digitálne vysielanie?
Súčasná moderná doba kladie nové požiadavky na televízne vysielanie na kvalitnejší obraz a zvuk, na efektívnejšie využívanie frekvenčného spektra čo sa týka väčšieho prenosu počtu programov a na nové multimediálne služby občanom. Keďže analógovým vysielaním nie je možné tieto požiadavky a nároky naplniť, prichádza nový spôsob šírenia televízneho signálu – digitálne pozemské televízne vysielanie (DVB-T).


Celý článok...
 
MsZ schválilo rozpočet i viaceré všeobecné nariadenia mesta Tlačiť
Jedným z bodov posledného tohtoročného rokovania Mestského zastupiteľstva v Turzovke, bolo prijatie novelizácie č.1/2009 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Turzovka o pohrebníctve, ktorého prílohou je aj „prevádzkový poriadok cintorínov a domu smútku v meste Turzovka“. Dôležitou časťou prevádzkového poriadku je napríklad vymedzenie postupu pri uzatváraní nájomných zmlúv na hrobové miesta, konkrétne čas trvania, termín  úhrad nájomného, ako aj podmienky prenájmu na novootvorenej časti cintorína v Turzovke – Hlinenom. Špecifické podmienky na prenájom hrobového miesta budú platiť práve na novootvorenej časti cintorína v Hlinenom, kde nebude možné prenajímať hrobové miesto vopred a celý cintorín bude mať jednotnú - trávnatú úpravu.
Celý článok...
 
Turzovka s podporou Vyšegradskeho fondu vydá nového turistického sprievodcu Tlačiť
Vďaka podpore Vyšegradskeho fondu samospráva mesta Turzovka pokračuje v napĺňaní svojich priorít, medzi ktoré patrí aj propagácia mesta regiónu Horných Kysúc a celého Euroregiónu Beskydy. V roku 2010 týmto cieľom pomôže aj vydanie nového Turistického sprievodcu a inštalácia exteriérových veľkoplošných turistických máp.
Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1225 - 1233 z 1262
 

VIRTUÁLNE PREHLIADKY MESTA

PARTNERSKÉ MESTÁ:
     

              

 
   

TURZOVSKÁ TELEVÍZIA

  CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

Nová ponuka služieb - televízia
  

        

NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA TURZOVKA

NEPREHLIADNITE

Jednotlivé zvukové záznamy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, si môžete vypočuť tu

 
EVIDENCIA ZOSNULÝCH
Portál www.pohrebiskasr.sk Vám ponúka evidenciu hrobových miest a vyhľadávanie zosnulých.


Posledná aktualizácia: 18.12.2017
Štruktúra stránok
Prehlásenie o prístupnosti,
Autorské práva, Webové sídlo