Dnes je meniny má
MESTSKÝ ÚRAD Turzovka  Jašíková 178, 023 54  Turzovka l tel:  041-42 093 11 l  fax:   041-42 093 16 l  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
MESTO TURZOVKA
Hlavná stránka
Základné údaje
História
Geografia
Príroda
Kultúrne pamiatky
Štatút mesta
Symboly mesta
Partnerské mestá
KOMUNITNÝ PLÁN SOC. SLUŽIEB
SAMOSPRÁVA
Primátor mesta
Mestské zastupiteľstvo
Strategické dokumenty
Materiály na MsZ a iné dokumenty
Mestský úrad
Povinne zverejňované informácie
Spravodajca mesta Turzovka
Projekty
Program rozvoja mesta
Pracovné ponuky
Mestská policia
Verejné obstarávanie
ÚRADNÁ TABUĽA
Nájomné bývanie v meste
TVT - TURZOVSKÁ TELEVÍZIA
Odkaz pre starostu

  

Tlačivo námetov financovaných
z prostriedkov Európskej Únie


 
 
Európa pre slovenské mestá a regióny Tlačiť

 Mestá a regióny Európsku úniu mimoriadne zaujímajú. Prečo? Lebo ako sa hovorí, tím je taký silný ako jeho najslabší článok. Ak sa teda systematicky a rozumne sústreďuje pozornosť aj na tých slabších, posilní to aj celok. Pre EÚ je preto veľmi dôležité pomáhať rozvoju miest a regiónov v celej EÚ, vyrovnávať regionálne rozdiely a podporovať spoluprácu medzi európskymi regiónmi. Prinesie to lepšie služby, viac pracovných miest, a tým aj lepšiu kvalitu života pre ľudí. Aj pre Vaše mesto či obec..

Na Slovensku síce regionálne rozdiely stále sú, no niet pochýb, že Slovensko zaznamenalo najväčší hospodársky rozmach práve po vstupe do EÚ. Kým pred ním, v roku 2003, bol HDP na obyvateľa na úrovni 55% priemeru EÚ, vlani už dosiahol 77% európskeho priemeru. Toto sa podarilo dosiahnuť aj vďaka európskym fondom, z ktorých Slovensko spolufinancuje prevažnú väčšinu svojich verejných investícií. Znamená to, že tieto peniaze, ktoré by mali byť len doplnkovým zdrojom financovania potrieb jednotlivých štátov, sú tak v súčasnosti tie, ktoré financujú rozvojové aktivity v slovenských regiónoch. Len v období 2014-2020 pôjde napríklad na rozšírenie dopravných sietí na Slovensku vyše 3 miliárd eur, čo je viac ako 100 km nových diaľnic a 125 km zrekonštruovaných železničných tratí.

Celý článok...
 
HĽADÁ SA!!! Tlačiť

 Prosím pomôžte nájsť nášho Rička...
Utiekol 31.12.2016 večer po výbuchu petardy... Na rozhraní obcí Olešná, Turzovka - Hlinené, Riečky, Jelitov... okr. Čadca. Poteší každá informácia. Je čipovaný.
Telefónne číslo 0948019674

 
VIANOČNÉ TRHY A TURZOVKÝ KERMAŠ Tlačiť

 Sprievodné podujatia Vianočných trhov a Turzovského kermaša sa začali už v nedeľu 11. decembra adventným koncertom vo farskom kostole v Turzovke vystúpením  súboru Klapa Ravnica, s ktorým vystúpil aj sólista Mgr. Oto Gregor, čestný občan nášho mesta.
V pondelok nasledovali tvorivé dielne žiakov a pedagógov ZUŠ v Kultúrnom dome R. Jašíka. V utorok sa uskutočnilo adventné čítanie: Vianočný príbeh, v podaní kňazov našej farnosti.  V kinosále bol úspešný koncert Vianočná koleda žiakov a učiteľov ZUŠ a pozoruhodné boli i vianočné dielničky ľudových remeselníkov. Vo štvrtok nasledovala veľmi poučná beseda o zakladateľovi nášho mesta Jurajovi Turzovi pri príležitosti 400. výročia jeho úmrtia.

Celý článok...
 
Z rokovania Mestského zastupiteľstva Tlačiť

Poslanci schválili rozpočet na rok 2017

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v stredu 14. decembra prišlo všetkých 13 poslancov. Zasadnutie viedol primátor JUDr. Ľubomír Golis. Hneď na úvod vystúpil s prejavom jeden poslanec, ktorý následne odišiel z rokovania.
 Poslanci prerokovali 21 bodov programu. Veľkú pozornosť venovali Návrhu programového rozpočtu  mesta na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019. Kládli dôraz na Návrh rozpočtov príspevkových a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Turzovka na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019. Išlo o financie pre Kultúrne a spoločenské stredisko, Mestský podnik služieb, Základnú školu, Materskú školu, Základnú umeleckú školu a Centrum voľného času v Turzovke. Väčšina poslancov oba Návrhy rozpočtov pre mesto Turzovka na rok 2017 schválila.

Celý článok...
 
Získavanie peňazí z eurofondov Tlačiť

 Slová sa premieňajú v skutok

Predseda Mikroregiónu Horné Kysuce JUDr. Ľubomír Golis zvolal 2. novembra do Turzovky členov tohto združenia- starostov z Vysokej nad Kysucou, Makova, Klokočova, Korne, Olešnej, Dlhej nad Kysucou a zo Staškova.
 Pozvanie prijal aj predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár a Ing. Michal Patuš, riaditeľ odboru európskych projektov a regionálneho rozvoja ŽSK. Obaja hovorili o programoch, cez ktoré je možnosť získať finančnú podporu. Pán Blanár vyzval starostov, aby pri príprave ich zámerov neváhali osloviť župu i Rozvojovú agentúru ŽSK.

Celý článok...
 
Ešte pred napadnutím snehu sa upratovalo pri Kysuci Tlačiť

 Vyčistila sa veľká plocha v Závodí

V mestskej časti Závodie je 5-6 hektárový priestor, ktorý vlastní SeVaK. Miestni obyvatelia túto neupravenú plochu nazývajú džungľa. Vedenie mesta sa po dohode s majiteľom rozhodlo túto lokalitu upraviť.
Ešte v povojnovom období, keď sa robila regulácia rieky Kysuca boli po oboch stranách toku vysadené listnaté stromy – jelše, agáty a topole. Vytvárali pekný kolorit mesta. Po zmene vlastníkov sa neodstraňovali náletové dreviny a stromy sa neošetrovali. Vznikli vývraty a kroviny.

Celý článok...
 
Oznámenie Tlačiť

Informácia o prejazdnosti cesty I/18 v Strečnianskej úžine od dňa 24. decembra 2016 do 13. januára 2017 v súvislosti s realizáciou projektu sanácie skalného brala pod hradom Strečno

V OBDOBÍ OD 24. DECEMBRA 2016 DO 13. JANUÁRA 2017 BUDE CESTA I/18 V STREČNIANSKEJ ÚŽINE PREJAZDNÁ BEZ OBMEDZENÍ.   SANAČNÉ PRÁCE NA SKALNOM BRALE POD HRADOM V OBCI STREČNO NEBUDÚ V TOMTO OBDOBÍ VYKONÁVANÉ.
DŇA 12. JANUÁRA 2017 BUDE POSKYTNUTÁ INFORMÁCIA O ÚPLNEJ UZAVIERKE CESTY NA NASTAVAJÚCI VÍKEND DŇA 14. A 15. JANUÁRA 2017!

 
Projektu Raiffeisen Bank - Gesto pre mesto Tlačiť

CVČ Turzovka sa zapojilo do projektu Raiffeisen Bank - Gesto pre mesto, kde postúpilo do užšieho kola. Obraciame sa preto na Vás, so žiadosťou o pomoc pri hlasovaní za projekt CVČ Turzovka - Veľkonočné zvyky a tradície našich starých rodičov. 

Hlasovať môžete prostredníctvom našej web stránky www.cvcturzovka.sk, kde nájdete aj presné pokyny k hlasovaniu. Nezabudnite, že každý hlas sa ráta a aj s Vašou pomocou zorganizujeme krásne podujatie. 

Ďakujeme

Mgr. Kapraľová Miroslava a kolektív CVČ Turzovka

 
Žilinský župan rokoval so starostami Horných Kysúc Tlačiť

 Hľadali spoločné riešenia

V stredu 2. novembra zvolal predseda Mikroregiónu  Horné Kysuce JUDr. Ľubomír Golis do Turzovky členov tohto združenia. Pozvanie prijali: starosta Vysokej nad Kysucou Mgr. Anton Varecha, starosta Makova Martin Pavlík, starostka Klokočova Veronika Haferová, starosta Korne Štefan Belko, starosta Podvysokej Milan Matlák, starosta Olešnej Štefan Cudrák, starostka Dlhej nad Kysucou Milena Dzurinová a zo Staškova prišiel starosta Ing. Ladislav Šimčisko.
Rokovali aj s firmou ENVI-PAK, a.s. z Bratislavy, ktorá informovala o situácii v zbere triedeného odpadu.
Pozvanie na rokovanie prijal aj predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár a Ing. Michal Patúš. Predseda JUDr. Ľubomír Golis privítal hostí a vyzval starostov, aby sa aktívne zapájali do debaty so svojimi pripomienkami a hľadali možné riešenie.

Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 19 - 27 z 1238
 

PARTNERSKÉ MESTÁ:
     

              

 


   

TURZOVSKÁ TELEVÍZIA

  CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

Nová ponuka služieb - televízia
  

        

NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA TURZOVKA

NEPREHLIADNITE

Jednotlivé zvukové záznamy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, si môžete vypočuť tu

 
EVIDENCIA ZOSNULÝCH
Portál www.pohrebiskasr.sk Vám ponúka evidenciu hrobových miest a vyhľadávanie zosnulých.