Dnes je meniny má
MESTSKÝ ÚRAD Turzovka  Jašíková 178, 023 54  Turzovka l tel:  041-42 093 11 l  fax:   041-42 093 16 l  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
MESTO TURZOVKA
Hlavná stránka
Základné údaje
História
Geografia
Príroda
Kultúrne pamiatky
Štatút mesta
Symboly mesta
Partnerské mestá
KOMUNITNÝ PLÁN SOC. SLUŽIEB
SAMOSPRÁVA
Primátor mesta
Mestské zastupiteľstvo
Strategické dokumenty
Materiály na MsZ a iné dokumenty
Mestský úrad
Povinne zverejňované informácie
Spravodajca mesta Turzovka
Projekty
Program rozvoja mesta
Pracovné ponuky
Mestská policia
Verejné obstarávanie
ÚRADNÁ TABUĽA
Nájomné bývanie v meste
TVT - TURZOVSKÁ TELEVÍZIA
Odkaz pre starostu

  

Tlačivo námetov financovaných
z prostriedkov Európskej Únie


 
 
Projektu Raiffeisen Bank - Gesto pre mesto Tlačiť

CVČ Turzovka sa zapojilo do projektu Raiffeisen Bank - Gesto pre mesto, kde postúpilo do užšieho kola. Obraciame sa preto na Vás, so žiadosťou o pomoc pri hlasovaní za projekt CVČ Turzovka - Veľkonočné zvyky a tradície našich starých rodičov. 

Hlasovať môžete prostredníctvom našej web stránky www.cvcturzovka.sk, kde nájdete aj presné pokyny k hlasovaniu. Nezabudnite, že každý hlas sa ráta a aj s Vašou pomocou zorganizujeme krásne podujatie. 

Ďakujeme

Mgr. Kapraľová Miroslava a kolektív CVČ Turzovka

 
Žilinský župan rokoval so starostami Horných Kysúc Tlačiť

 Hľadali spoločné riešenia

V stredu 2. novembra zvolal predseda Mikroregiónu  Horné Kysuce JUDr. Ľubomír Golis do Turzovky členov tohto združenia. Pozvanie prijali: starosta Vysokej nad Kysucou Mgr. Anton Varecha, starosta Makova Martin Pavlík, starostka Klokočova Veronika Haferová, starosta Korne Štefan Belko, starosta Podvysokej Milan Matlák, starosta Olešnej Štefan Cudrák, starostka Dlhej nad Kysucou Milena Dzurinová a zo Staškova prišiel starosta Ing. Ladislav Šimčisko.
Rokovali aj s firmou ENVI-PAK, a.s. z Bratislavy, ktorá informovala o situácii v zbere triedeného odpadu.
Pozvanie na rokovanie prijal aj predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár a Ing. Michal Patúš. Predseda JUDr. Ľubomír Golis privítal hostí a vyzval starostov, aby sa aktívne zapájali do debaty so svojimi pripomienkami a hľadali možné riešenie.

Celý článok...
 
Sakrálne dedičstvo Turzovky a Kęty Tlačiť

 Cezhraničná spolupráca sľubne pokračuje

V dňoch 21. a 22. októbra navštívil primátor nášho mesta JUDr. Ľubomír Golis  partnerské mesto Kęty v susednom Poľsku. Dôvodom stretnutia bolo pokračovať v ďalších krokoch pri realizácií Programu cezhraničnej spolupráce Intereg V-A  Poľsko- Slovensko 2014 - 2020, prioritná os 1 pod názvom „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.
Nášho primátora privítal primátor partnerského mesta Kęty dr inż. Krzysztof Jan Klęczara jeho zástupca Mgr. Rafał Ficoń.

Celý článok...
 
Pribudli vyasfaltované miestne komunikácie v hodnote 280 tisíc eur Tlačiť

 Položilo sa takmer 15 tisíc m² asfaltu

Nové asfaltové koberce v uplynulých dňoch pribudli v centre mesta, v Hlinenom, Predmieri, v miestnej časti Vyšný koniec a Závodí. V Turkove sa robili lokálne opravy miestnych komunikácií. Tam, kde to bolo technicky možné sa odvodňovali cesty. Budovali sa priečne a pozdĺžne odvodňovacie žľaby, aby sa odtokom vody vylúčilo vytváranie kaluží a stojacej vody.

Celý článok...
 
Oznámenie Tlačiť

Oznámenie prednostu Okresného úradu Žilina o termínoch úplnej uzávierky
cesty I. triedy I/18 v úseku km cca 466,900 - 477,000  katastra obce Strečno a  katastra mesta Vrútky

Na základe vydaného povolenia Okresného úradu Žilina, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií číslo OU-ZA-OCDPK-2016/042373/2/BIL zo dňa 02.11.2016, informujeme verejnosť o:
Úplnej uzávierke cesty I/18 v úseku km cca 466,900 - 477,000 v katastri obce Strečno a v katastri mesta Vrútky z dôvodu vykonávania sanácie skalného brala pod hradom Strečno.

Celý článok...
 
Triedenie odpadu Tlačiť

Triedenie je hračka, myslia si Slováci. Mnohí ale nevedia, aký odpad do akého kontajnera patrí.

Slováci triedia málo. Hovoria to výsledky štúdií európskeho štatistického úradu Eurostat. Z celkového odpadu putuje len asi 6 % na recykláciu, 12 % končí v spaľovni, 6 % sa kompostuje, ale až 76 % končí na skládkach. Často aj nelegálnych. Táto štatistika radí Slovensko na chvost EÚ v nakladaní s odpadom.

Farebná abeceda triedenia

Nový zákon o odpadoch priniesol štyri základné farby kontajnerov. Žltá je určená na plasty, modrá na papier, zelená na sklo, červená na kovy. Zákon však povoľuje, aby sa viaceré komodity triedili spolu, do jedného kontajnera. Závisí to od technickej

Celý článok...
 
Výluka Tlačiť

Železnice Slovenskej republiky dňa 26. októbra 2016 budú vykonávať dokončovacie práce na obnove železničného priecestia vo Vysokej nad Kysucou. Uvedené práce si budú vyžadovať jednorázovú krátku výluku so zavedením náhradnej autobusovej dopravy na trati Turzovka – Makov v čase 7.00 h – 10.10 h.

 
Celoslovenská umelecká výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet V. ročník Tlačiť

 Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje pre školský rok 2016/2017 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet V. ročník.
Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:
- zdravý životný štýl
- ako chcem tráviť voľný čas
- prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam
          
Aj v tomto ročníku, sú dve kategórie pre žiakov ZŠ a ZUŠ z celého Slovenska s oveľa väčším počtom cien.

Celý článok...
 
Pracovné stretnutie venované cestám a cyklochodníku Tlačiť

 Primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis zvolal v pondelok 5.septembra pracovné stretnutie vo veci riešenia problematiky dopravných systémov týkajúcich sa ciest druhej triedy na území mesta Turzovka. Stretnutia sa zúčastnili: riaditeľ správy ciest ŽSK - závod Kysuca, Čadca Ing. Martin Kováč,  zástupca z odboru dopravy a územného plánovania, Úrad ŽSK Žilina, Ing. Peter Mráz, zástupkyňa primátora mesta MUDr. Viera Belková, prednosta MsÚ Ing. Marián Masnica, poslanci Mestského zastupiteľstva Ing. Martin Mravec, Mgr. Radoslav Hruška a Mgr. Štefan Kompánek, vedúci výstavby a rozvoja mesta Ing. arch. Pavol Čuboň, jeho zástupkyňa Renáta Michalisková a vedúci úseku organizačného, správneho a vnútornej správy JUDr. František Mravec.

Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 19 - 27 z 1231
 

TURZOVSKÉ LETO 2017

    

             PARTNERSKÉ MESTÁ:
          

                

         

  
       TURZOVSKÁ TELEVÍZIA
   

  CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

   

Nová ponuka služieb - televízia
   

 

        

NEPREHLIADNITE

Jednotlivé zvukové záznamy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, si môžete vypočuť tu

 
Predaj a prenájom majetku
Odpredaj majetku
Prenájom majetku
Odpredaný majetok
EVIDENCIA ZOSNULÝCH
Portál www.pohrebiskasr.sk Vám ponúka evidenciu hrobových miest a vyhľadávanie zosnulých.