Dnes je meniny má
MESTSKÝ ÚRAD Turzovka  Jašíková 178, 023 54  Turzovka l tel:  041-42 093 11 l  fax:   041-42 093 16 l  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
MESTO TURZOVKA
Hlavná stránka
Základné údaje
História
Geografia
Príroda
Kultúrne pamiatky
Štatút mesta
Symboly mesta
Partnerské mestá
KOMUNITNÝ PLÁN SOC. SLUŽIEB
SAMOSPRÁVA
Primátor mesta
Mestské zastupiteľstvo
Strategické dokumenty
Materiály na MsZ a iné dokumenty
Mestský úrad
Povinne zverejňované informácie
Spravodajca mesta Turzovka
Projekty
Program rozvoja mesta
Pracovné ponuky
Mestská policia
Verejné obstarávanie
ÚRADNÁ TABUĽA
Nájomné bývanie v meste
TVT - TURZOVSKÁ TELEVÍZIA
Odkaz pre starostu

  

Tlačivo námetov financovaných
z prostriedkov Európskej Únie


 
 
Delegácia z partnerského Kęty na pracovnej návšteve Tlačiť

 V pondelok 16. mája privítal primátor mesta Ľubomír Golis spolu s prednostom MsÚ Mariánom Masnicom na pôde Mestského úradu delegáciu z poľského partnerského mesta Kęty. Primátor Krzysztof Jan Klęczar spolu so svojimi zamestnancami prišli ponúknuť podnety na spoluprácu oboch miest pri získavaní finančných prostriedkov z projektov Európskej únie v novom programovacom období 2014-2020.
V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Intereg V-A Poľsko- Slovensko sa pripravujú zapojiť do výzvy: „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“, kde je možné získať finančné prostriedky na výstavbu alebo modernizáciu infraštruktúry, programy spolupráce medzi inštitúciami, spoločnú cezhraničnú podporu kultúrneho a prírodného dedičstva cezhraničného územia, aktivity v prospech spoločnej ochrany prírodného prostredia, vzdelávacie aktivity v oblasti riadenia rizík a bezpečnosti a ďalšie. Projekt musí mať cezhraničný charakter a mať jasný cieľ.

Celý článok...
 
ŽFS Turzovanka získala 1. miesto Tlačiť

 Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo regionálnu súťažnú prehliadku hudobného folklóru dospelých Piesne domova 2016. Súťažná prehliadka, ktorá je trojstupňová, sa konala v nedeľu  22. mája v Kultúrnom dome v Staškove.
Súťažilo sa v štyroch kategóriách: ľudové hudby, spevácke skupiny, sólisti speváci a sólisti inštrumentalisti.

Celý článok...
 
Nekvalitné separovanie mesto stojí viac peňazí Tlačiť

 Od januára 2016 je v platnosti nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z., ktorý pre všetkých predstavuje nové povinnosti. Jeho hlavným cieľom je v  maximálnej možnej miere zvýšiť separovanie odpadov. Výsledkom bude minimalizovanie odpadov končiacich na skládke. Mesto Turzovka má v tejto súvislosti pripravené nové VZN o odpadoch. Od 1. júla preberajú zodpovednosť za zber, triedenie a recykláciu separovaného odpadu Organizácie zodpovednosti výrobcov.

Celý článok...
 
Mesto skrásnelo stovkami kvetov Tlačiť

 V uplynulých dňoch pracovníci Mestského úradu za pomoci členov Jednoty dôchodcov skrášľovali priestranstvá v centre mesta. Na pešej zóne a na námestí Juraja Thurza vysadili stovky kvetov – materinu dúšku, levandule, šalvie, kokardy, voskovky, klinčeky a skalničky. Na stĺpy zavesili farebné muškáty. Turzovka tak o niekoľko dní ožije pestrofarebnou zmesou tých najkrajších farieb. Pri prechádzkach, či nákupoch sa tak obyvatelia a návštevníci môžu pozastaviť a pokochať krásou kvetín. V nasledujúcom týždni budú pracovníci vo výsadbe kvetov pokračovať na cintoríne a na točni v Hlinenom.

Celý článok...
 
V Materskej škole začal stavebný ruch Tlačiť

 V minulých dňoch sa na sídlisku Šarky začalo s dlho plánovanou rekonštrukciou Materskej školy, o ktorej sme Vás už niekoľko krát informovali. Projekt je podporený dotáciou z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu dotáciou vo výške 122 000, - €. Rekonštrukciou vzniknú dve nové triedy s príslušenstvom.

Celý článok...
 
Získali sme dotáciu na podporu sociálnych služieb Tlačiť

Ešte začiatkom  roka sa samospráva mesta Turzovka zapojila do národného projektu ,,Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni“. Výzvu vyhlásila Implementačná agentúra MPSVaR SR a projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci OP Ľudské zdroje.

Celý článok...
 
Mesto počas Dňa Zeme skrásnelo Tlačiť

 Deň Zeme, ktorý sa koná každoročne 22. apríla je ekologicky sviatok, ktorého cieľom je upozorniť ľudí na dopady ničenia životného prostredia a vyvolať diskusiu o možných riešeniach. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti a oslavovali príchod jari.

Celý článok...
 
Cenník sypkých materiálov Tlačiť

 PDF

 
Tradičný jarmok ľudových remeselníkov Tlačiť

 Aj tento rok sa počas 45. ročníka Beskydských slávností bude dňa 14. augusta 2016  konať na námestí Juraja Thurza v Turzovke tradičný jarmok ľudových remeselníkov, ktorý sa bude niesť pod názvom „Práce starých majstrov“. Množstvo ľudových remeselníkov bude  na námestí  dotvárať tu správnu atmosféru ľudovej tvorby a ľudového umenia, ktoré po stáročia patrili k najdôležitejším ekonomickým aj spoločenským udalostiam po celom svete. Organizátori pozývajú všetkých ľudových výrobcov a remeselníkov, ktorí uchovávajú práce starých majstrov na tohtoročný tradičný  jarmok.

Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 64 - 72 z 1239
 

TURZOVSKÉ LETO 2017

   

    

    

    

    

    

             PARTNERSKÉ MESTÁ:
          

                

         

  
       TURZOVSKÁ TELEVÍZIA
   

  CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

   

Nová ponuka služieb - televízia
   

 

        

NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA TURZOVKA

NEPREHLIADNITE

Jednotlivé zvukové záznamy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, si môžete vypočuť tu

 
EVIDENCIA ZOSNULÝCH
Portál www.pohrebiskasr.sk Vám ponúka evidenciu hrobových miest a vyhľadávanie zosnulých.