Dnes je meniny má
MESTSKÝ ÚRAD Turzovka  Jašíková 178, 023 54  Turzovka l tel:  041-42 093 11 l  fax:   041-42 093 16 l  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
MESTO TURZOVKA
Hlavná stránka
Základné údaje
História
Geografia
Príroda
Kultúrne pamiatky
Štatút mesta
Symboly mesta
Partnerské mestá
KOMUNITNÝ PLÁN SOC. SLUŽIEB
SAMOSPRÁVA
Primátor mesta
Mestské zastupiteľstvo
Strategické dokumenty
Materiály na MsZ a iné dokumenty
Mestský úrad
Povinne zverejňované informácie
Spravodajca mesta Turzovka
Projekty
Program rozvoja mesta
Pracovné ponuky
Mestská policia
Verejné obstarávanie
ÚRADNÁ TABUĽA
Nájomné bývanie v meste
TVT - TURZOVSKÁ TELEVÍZIA
Odkaz pre starostu

  

Tlačivo námetov financovaných
z prostriedkov Európskej Únie


 
 
Získali sme dotáciu na podporu sociálnych služieb Tlačiť

Ešte začiatkom  roka sa samospráva mesta Turzovka zapojila do národného projektu ,,Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni“. Výzvu vyhlásila Implementačná agentúra MPSVaR SR a projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci OP Ľudské zdroje.

Celý článok...
 
Mesto počas Dňa Zeme skrásnelo Tlačiť

 Deň Zeme, ktorý sa koná každoročne 22. apríla je ekologicky sviatok, ktorého cieľom je upozorniť ľudí na dopady ničenia životného prostredia a vyvolať diskusiu o možných riešeniach. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti a oslavovali príchod jari.

Celý článok...
 
Cenník sypkých materiálov Tlačiť

 PDF

 
Tradičný jarmok ľudových remeselníkov Tlačiť

 Aj tento rok sa počas 45. ročníka Beskydských slávností bude dňa 14. augusta 2016  konať na námestí Juraja Thurza v Turzovke tradičný jarmok ľudových remeselníkov, ktorý sa bude niesť pod názvom „Práce starých majstrov“. Množstvo ľudových remeselníkov bude  na námestí  dotvárať tu správnu atmosféru ľudovej tvorby a ľudového umenia, ktoré po stáročia patrili k najdôležitejším ekonomickým aj spoločenským udalostiam po celom svete. Organizátori pozývajú všetkých ľudových výrobcov a remeselníkov, ktorí uchovávajú práce starých majstrov na tohtoročný tradičný  jarmok.

Celý článok...
 
Výzva na predloženie návrhu na ocenenie významných osobností Tlačiť

Mesto Turzovka každoročne na Slávnostnom mestskom zastupiteľstve, počas Beskydských slávností oceňuje občanov alebo kolektívy, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, propagáciu a šírenie dobrého mena nášho mesta doma aj v zahraničí. Oceňovať sa bude  aj v tomto roku v štyroch kategóriách: Čestné občianstvo mesta Turzovka, Cena mesta Turzovka, Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Turzovka a Cena primátora mesta Turzovka.

Celý článok...
 
Občanom z bytových domov bude doručené rozhodnutie o poplatku za komunálny odpad Tlačiť

Fyzické a právnické osoby platia poplatok za nakladanie s komunálnym odpadom, ktorý vzniká na území mesta. Mesto je povinné poplatok vyberať, pričom získané príjmy musí použiť len pre účel nakladania s komunálnym odpadom. Povinnosť platiť poplatok vyplýva z trvalého alebo prechodného pobytu fyzickej osoby na území mesta alebo  z oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území mesta. Mesto Turzovka v zmysle platného VZN č.7/2009 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady ukončilo 15. februára vyberanie poplatku za odpad od občanov z rodinných domov.

Celý článok...
 
V centre mesta a na sídlisku sa orezávali stromy Tlačiť

 Pracovníci Mestského podniku služieb využili priaznivé počasie v období vegetačného kľudu, ktoré je od 1.októbra do 31. marca na práce súvisiace s ochranou životného prostredia. Na podnet vedenia mesta a občanov začali v minulých dňoch orezávať stromy, ktoré ohrozovali život a zdravie obyvateľov a návštevníkov Turzovky. Mohli sme ich vidieť v centre mesta, na sídlisku Šarky, ale i u Muštíka, kde dokonca museli dva stromy odstrániť.
Mestský podnik služieb sa orezávaniu a výrubu bude venovať aj v najbližších dňoch.

Celý článok...
 
Mesto spolu s Úradom práce ponúkajú zamestnanie Tlačiť

Mesto Turzovka v spolupráci  s  Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny sa snaží aktívne využívať všetky nástroje zamestnanosti, aby pomohlo svojim občanom, ktorí stratili prácu. V minulom roku tak zamestnalo takmer 40 ľudí. Aj v tomto roku mesto ponúka občanom možnosť zamestnať sa prostredníctvom rôznych projektov Úradu práce. Jedná sa o prácu: údržbár, zámočník, pomocník pri rozvoze stravy seniorom, pri výsadbe zelene a starostlivosti o kvety, pri údržbe športových ihrísk a pod..

Celý článok...
 
V škole cez prázdniny zrekonštruovali vodovod Tlačiť

 Samospráva mesta dbá o to, aby budovy v jej správe spĺňali všetky hygienické, bezpečnostné a ekonomicky efektívne normy. Nedávna havária vodovodného potrubia v A pavilóne Základnej školy na Bukovine ukázala potrebu rekonštrukcie rozvodu vody v celej už viac ako 50 ročnej budove. Na žiadosť Mesta Turzovka Okresný úrad Žilina - odbor školstva vyčlenil na tento účel sumu 19 410 €. Jarné prázdniny (od 29. februára do 4. marca) tak boli ideálnou príležitosťou zrealizovať pomerne náročnú rekonštrukciu v celej budove. Víťaz verejného obstarávania, stavebná firma B&B z Korne, vymenila kompletné vodovodné rozvody do tried, kabinetov i kancelárií. Zároveň upravila povrchy stien a zrekonštruované priestory vymaľovala.
Napriek časovo náročnej renovácii, firma svoju prácu dokončila načas a deti sa po prázdninách mohli opäť vrátiť do školských lavíc.

 

 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 73 - 81 z 1243
 

VIRTUÁLNE PREHLIADKY MESTA

PARTNERSKÉ MESTÁ:
     

              





 


   

TURZOVSKÁ TELEVÍZIA

  CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

Nová ponuka služieb - televízia
  

        

NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA TURZOVKA

NEPREHLIADNITE

Jednotlivé zvukové záznamy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, si môžete vypočuť tu

 
EVIDENCIA ZOSNULÝCH
Portál www.pohrebiskasr.sk Vám ponúka evidenciu hrobových miest a vyhľadávanie zosnulých.


Posledná aktualizácia: 09.10.2017
Štruktúra stránok
Prehlásenie o prístupnosti,
Autorské práva, Webové sídlo