Dnes je meniny má
MESTSKÝ ÚRAD Turzovka  Jašíková 178, 023 54  Turzovka l tel:  041-42 093 11 l  fax:   041-42 093 16 l  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
MESTO TURZOVKA
Hlavná stránka
Základné údaje
História
Geografia
Príroda
Kultúrne pamiatky
Štatút mesta
Symboly mesta
Partnerské mestá
KOMUNITNÝ PLÁN SOC. SLUŽIEB
SAMOSPRÁVA
Primátor mesta
Mestské zastupiteľstvo
Strategické dokumenty
Materiály na MsZ a iné dokumenty
Mestský úrad
Povinne zverejňované informácie
Spravodajca mesta Turzovka
Projekty
Program rozvoja mesta
Pracovné ponuky
Mestská policia
Verejné obstarávanie
ÚRADNÁ TABUĽA
Nájomné bývanie v meste
TVT - TURZOVSKÁ TELEVÍZIA
Odkaz pre starostu

  

Tlačivo námetov financovaných
z prostriedkov Európskej Únie


 
 
Občanom z bytových domov bude doručené rozhodnutie o poplatku za komunálny odpad Tlačiť

Fyzické a právnické osoby platia poplatok za nakladanie s komunálnym odpadom, ktorý vzniká na území mesta. Mesto je povinné poplatok vyberať, pričom získané príjmy musí použiť len pre účel nakladania s komunálnym odpadom. Povinnosť platiť poplatok vyplýva z trvalého alebo prechodného pobytu fyzickej osoby na území mesta alebo  z oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území mesta. Mesto Turzovka v zmysle platného VZN č.7/2009 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady ukončilo 15. februára vyberanie poplatku za odpad od občanov z rodinných domov.

Celý článok...
 
V centre mesta a na sídlisku sa orezávali stromy Tlačiť

 Pracovníci Mestského podniku služieb využili priaznivé počasie v období vegetačného kľudu, ktoré je od 1.októbra do 31. marca na práce súvisiace s ochranou životného prostredia. Na podnet vedenia mesta a občanov začali v minulých dňoch orezávať stromy, ktoré ohrozovali život a zdravie obyvateľov a návštevníkov Turzovky. Mohli sme ich vidieť v centre mesta, na sídlisku Šarky, ale i u Muštíka, kde dokonca museli dva stromy odstrániť.
Mestský podnik služieb sa orezávaniu a výrubu bude venovať aj v najbližších dňoch.

Celý článok...
 
Mesto spolu s Úradom práce ponúkajú zamestnanie Tlačiť

Mesto Turzovka v spolupráci  s  Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny sa snaží aktívne využívať všetky nástroje zamestnanosti, aby pomohlo svojim občanom, ktorí stratili prácu. V minulom roku tak zamestnalo takmer 40 ľudí. Aj v tomto roku mesto ponúka občanom možnosť zamestnať sa prostredníctvom rôznych projektov Úradu práce. Jedná sa o prácu: údržbár, zámočník, pomocník pri rozvoze stravy seniorom, pri výsadbe zelene a starostlivosti o kvety, pri údržbe športových ihrísk a pod..

Celý článok...
 
V škole cez prázdniny zrekonštruovali vodovod Tlačiť

 Samospráva mesta dbá o to, aby budovy v jej správe spĺňali všetky hygienické, bezpečnostné a ekonomicky efektívne normy. Nedávna havária vodovodného potrubia v A pavilóne Základnej školy na Bukovine ukázala potrebu rekonštrukcie rozvodu vody v celej už viac ako 50 ročnej budove. Na žiadosť Mesta Turzovka Okresný úrad Žilina - odbor školstva vyčlenil na tento účel sumu 19 410 €. Jarné prázdniny (od 29. februára do 4. marca) tak boli ideálnou príležitosťou zrealizovať pomerne náročnú rekonštrukciu v celej budove. Víťaz verejného obstarávania, stavebná firma B&B z Korne, vymenila kompletné vodovodné rozvody do tried, kabinetov i kancelárií. Zároveň upravila povrchy stien a zrekonštruované priestory vymaľovala.
Napriek časovo náročnej renovácii, firma svoju prácu dokončila načas a deti sa po prázdninách mohli opäť vrátiť do školských lavíc.

 

 
Ako sme volili v Turzovke Tlačiť

Deviate parlamentné voľby od nežnej revolúcie sú za nami. Výsledky sú jasné i keď prekvapivé. Do parlamentu sa dostali tradičné i celkom nové strany. Oproti predchádzajúcim rokom sa voľby do NR SR riadili novou volebnou legislatívou napr. volič musel  potvrdiť prevzatie hlasovacích lístkov svojím vlastnoručným podpisom. Ďalšou významnou zmenou bola povinnosť odložiť nepoužité hlasovacie lístky do pripravenej schránky. Neodložením mohol volič dostať pokutu do výšky 33,-€. Táto situácia v našom meste našťastie nenastala, ale pre niektorých občanov bol volebný akt komplikovanejší.

Celý článok...
 
Voľby do Rady školy MŠ Tlačiť

Dňa 10. marca 2016 (t.j. štvrtok) o 15:30 hod. sa v jednotlivých triedach materskej školy uskutoční triedne rodičovské združenie a zároveň o 16:00 hod. celoškolské Združenie rodičov materskej školy z dôvodu voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri Materskej školy Turzovka - Šárky 463 na funkčné obdobie 2016 - 2020.

                                                                                                            Mária Giertlová, riaditeľka MŠ

Viac tu: http://www.msturzovka.eu/

 
Zoznam daňových dlžníkov Tlačiť

Mesto Turzovka zverejňuje zoznam daňových dlžníkov na miestnych daniach a poplatku za odpady a drobné stavebné odpady v zmysle  § 52 ods. 2 písm. a)  zákona č. 563/2009 Z. z. daňového poriadku.
Správca dane zverejňuje zoznam daňových dlžníkov, u ktorých eviduje podľa stavu k  31.12. 2015  daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby 160,-  €  a u právnickej osoby  1.600,-  €.

Kompletný zoznam daňových dlžníkov nájdete TU!

Zverejnené dňa 16.02.2016

 
Svetový deň vody - 22. marec 2016 Tlačiť

 22. marec bol vyhlásený ako Deň vody v roku 1992 Valným zhromaždením OSN na Konferencii v Rio de Janeiro. Svetový deň vody sa teda oslavuje počnúc rokom 1993 v súlade s odporúčaniami Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji.

K príležitosti svetového dňa vody bude dňa 21.03.2016 (pondelok) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci poskytovať poradenské služby pre občanov v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie, úpravy pitnej vody, ochrany vodných zdrojov a ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka.

Celý článok...
 
Týždeň mozgu - 14. - 20. marec 2016 Tlačiť

 Týždeň mozgu je názov medzinárodnej akcie, ktorú v rámci SR organizuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť, Nadácia MEMORY, Centrum MEMORY v spolupráci s Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR. Spája úsilie týchto partnerských organizácii po celom svete k oslave mozgu pre ľudí všetkých vekových kategórií. Tento rok si pripomíname
Týždeň mozgu v dňoch od 14.  do 20. marca.

Cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach, spôsoboch ich liečby, ale najmä ich prevencie.

Celý článok...
 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 73 - 81 z 1238
 

PARTNERSKÉ MESTÁ:
     

              

 


   

TURZOVSKÁ TELEVÍZIA

  CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

Nová ponuka služieb - televízia
  

        

NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA TURZOVKA

NEPREHLIADNITE

Jednotlivé zvukové záznamy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, si môžete vypočuť tu

 
EVIDENCIA ZOSNULÝCH
Portál www.pohrebiskasr.sk Vám ponúka evidenciu hrobových miest a vyhľadávanie zosnulých.