Dnes je meniny má
MESTSKÝ ÚRAD Turzovka  Jašíková 178, 023 54  Turzovka l tel:  041-42 093 11 l  fax:   041-42 093 16 l  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
MESTO TURZOVKA
Hlavná stránka
Základné údaje
História
Geografia
Príroda
Kultúrne pamiatky
Štatút mesta
Symboly mesta
Partnerské mestá
KOMUNITNÝ PLÁN SOC. SLUŽIEB
SAMOSPRÁVA
Primátor mesta
Mestské zastupiteľstvo
Strategické dokumenty
Materiály na MsZ a iné dokumenty
Mestský úrad
Povinne zverejňované informácie
Spravodajca mesta Turzovka
Projekty
Program rozvoja mesta
Pracovné ponuky
Mestská policia
Verejné obstarávanie
ÚRADNÁ TABUĽA
Nájomné bývanie v meste
TVT - TURZOVSKÁ TELEVÍZIA
Odkaz pre starostu

  

Tlačivo námetov financovaných
z prostriedkov Európskej Únie


 
 
Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2017 Tlačiť

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Údaje zo zisťovania poskytnú podklady pre rôzne štúdie, ako napríklad bytové otázky mladých, úspory a dôchodkové otázky starších osôb, zadlženosť domácnosti, prístupnosť  získania úveru atď.
Na Slovensku bolo  do zisťovania vybraných 400 obcí a miest, medzi nimi je aj mesto Turzovka. Náhodným výberom bolo do zisťovania zaradených na Slovensku viac ako 4 000 domácnosti. 

Celý článok...
 
Kalendárium podujatí 2017 Tlačiť

 V priebehu roka jednotlivé kysucké obce a mestá pripravujú podujatia, ktoré sú tradičné pre náš región. Sú však aj také, ktoré sú výnimočnejšieho rázu, pripravované pre zábavu a oddych, športové a spoločenské vyžitie.
Organizácia cestovného ruchu Kysuce už po tretíkrát zostavila pre všetkých návštevníkov, turistov i miestnych obyvateľov kalendárium podujatí regiónu Kysuce.
Kalendárium podujatí je možné si stiahnuť v PDF formáte na tomto odkaze.

 
Európa pre slovenské mestá a regióny Tlačiť

 Mestá a regióny Európsku úniu mimoriadne zaujímajú. Prečo? Lebo ako sa hovorí, tím je taký silný ako jeho najslabší článok. Ak sa teda systematicky a rozumne sústreďuje pozornosť aj na tých slabších, posilní to aj celok. Pre EÚ je preto veľmi dôležité pomáhať rozvoju miest a regiónov v celej EÚ, vyrovnávať regionálne rozdiely a podporovať spoluprácu medzi európskymi regiónmi. Prinesie to lepšie služby, viac pracovných miest, a tým aj lepšiu kvalitu života pre ľudí. Aj pre Vaše mesto či obec..

Na Slovensku síce regionálne rozdiely stále sú, no niet pochýb, že Slovensko zaznamenalo najväčší hospodársky rozmach práve po vstupe do EÚ. Kým pred ním, v roku 2003, bol HDP na obyvateľa na úrovni 55% priemeru EÚ, vlani už dosiahol 77% európskeho priemeru. Toto sa podarilo dosiahnuť aj vďaka európskym fondom, z ktorých Slovensko spolufinancuje prevažnú väčšinu svojich verejných investícií. Znamená to, že tieto peniaze, ktoré by mali byť len doplnkovým zdrojom financovania potrieb jednotlivých štátov, sú tak v súčasnosti tie, ktoré financujú rozvojové aktivity v slovenských regiónoch. Len v období 2014-2020 pôjde napríklad na rozšírenie dopravných sietí na Slovensku vyše 3 miliárd eur, čo je viac ako 100 km nových diaľnic a 125 km zrekonštruovaných železničných tratí.

Celý článok...
 
HĽADÁ SA!!! Tlačiť

 Prosím pomôžte nájsť nášho Rička...
Utiekol 31.12.2016 večer po výbuchu petardy... Na rozhraní obcí Olešná, Turzovka - Hlinené, Riečky, Jelitov... okr. Čadca. Poteší každá informácia. Je čipovaný.
Telefónne číslo 0948019674

 
VIANOČNÉ TRHY A TURZOVKÝ KERMAŠ Tlačiť

 Sprievodné podujatia Vianočných trhov a Turzovského kermaša sa začali už v nedeľu 11. decembra adventným koncertom vo farskom kostole v Turzovke vystúpením  súboru Klapa Ravnica, s ktorým vystúpil aj sólista Mgr. Oto Gregor, čestný občan nášho mesta.
V pondelok nasledovali tvorivé dielne žiakov a pedagógov ZUŠ v Kultúrnom dome R. Jašíka. V utorok sa uskutočnilo adventné čítanie: Vianočný príbeh, v podaní kňazov našej farnosti.  V kinosále bol úspešný koncert Vianočná koleda žiakov a učiteľov ZUŠ a pozoruhodné boli i vianočné dielničky ľudových remeselníkov. Vo štvrtok nasledovala veľmi poučná beseda o zakladateľovi nášho mesta Jurajovi Turzovi pri príležitosti 400. výročia jeho úmrtia.

Celý článok...
 
Z rokovania Mestského zastupiteľstva Tlačiť

Poslanci schválili rozpočet na rok 2017

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v stredu 14. decembra prišlo všetkých 13 poslancov. Zasadnutie viedol primátor JUDr. Ľubomír Golis. Hneď na úvod vystúpil s prejavom jeden poslanec, ktorý následne odišiel z rokovania.
 Poslanci prerokovali 21 bodov programu. Veľkú pozornosť venovali Návrhu programového rozpočtu  mesta na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019. Kládli dôraz na Návrh rozpočtov príspevkových a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Turzovka na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019. Išlo o financie pre Kultúrne a spoločenské stredisko, Mestský podnik služieb, Základnú školu, Materskú školu, Základnú umeleckú školu a Centrum voľného času v Turzovke. Väčšina poslancov oba Návrhy rozpočtov pre mesto Turzovka na rok 2017 schválila.

Celý článok...
 
Získavanie peňazí z eurofondov Tlačiť

 Slová sa premieňajú v skutok

Predseda Mikroregiónu Horné Kysuce JUDr. Ľubomír Golis zvolal 2. novembra do Turzovky členov tohto združenia- starostov z Vysokej nad Kysucou, Makova, Klokočova, Korne, Olešnej, Dlhej nad Kysucou a zo Staškova.
 Pozvanie prijal aj predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár a Ing. Michal Patuš, riaditeľ odboru európskych projektov a regionálneho rozvoja ŽSK. Obaja hovorili o programoch, cez ktoré je možnosť získať finančnú podporu. Pán Blanár vyzval starostov, aby pri príprave ich zámerov neváhali osloviť župu i Rozvojovú agentúru ŽSK.

Celý článok...
 
Ešte pred napadnutím snehu sa upratovalo pri Kysuci Tlačiť

 Vyčistila sa veľká plocha v Závodí

V mestskej časti Závodie je 5-6 hektárový priestor, ktorý vlastní SeVaK. Miestni obyvatelia túto neupravenú plochu nazývajú džungľa. Vedenie mesta sa po dohode s majiteľom rozhodlo túto lokalitu upraviť.
Ešte v povojnovom období, keď sa robila regulácia rieky Kysuca boli po oboch stranách toku vysadené listnaté stromy – jelše, agáty a topole. Vytvárali pekný kolorit mesta. Po zmene vlastníkov sa neodstraňovali náletové dreviny a stromy sa neošetrovali. Vznikli vývraty a kroviny.

Celý článok...
 
Oznámenie Tlačiť

Informácia o prejazdnosti cesty I/18 v Strečnianskej úžine od dňa 24. decembra 2016 do 13. januára 2017 v súvislosti s realizáciou projektu sanácie skalného brala pod hradom Strečno

V OBDOBÍ OD 24. DECEMBRA 2016 DO 13. JANUÁRA 2017 BUDE CESTA I/18 V STREČNIANSKEJ ÚŽINE PREJAZDNÁ BEZ OBMEDZENÍ.   SANAČNÉ PRÁCE NA SKALNOM BRALE POD HRADOM V OBCI STREČNO NEBUDÚ V TOMTO OBDOBÍ VYKONÁVANÉ.
DŇA 12. JANUÁRA 2017 BUDE POSKYTNUTÁ INFORMÁCIA O ÚPLNEJ UZAVIERKE CESTY NA NASTAVAJÚCI VÍKEND DŇA 14. A 15. JANUÁRA 2017!

 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 10 - 18 z 1231
 

TURZOVSKÉ LETO 2017

    

             PARTNERSKÉ MESTÁ:
          

                

         

  
       TURZOVSKÁ TELEVÍZIA
   

  CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

   

Nová ponuka služieb - televízia
   

 

        

NEPREHLIADNITE

Jednotlivé zvukové záznamy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva, si môžete vypočuť tu

 
Predaj a prenájom majetku
Odpredaj majetku
Prenájom majetku
Odpredaný majetok
EVIDENCIA ZOSNULÝCH
Portál www.pohrebiskasr.sk Vám ponúka evidenciu hrobových miest a vyhľadávanie zosnulých.