Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2017

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Údaje zo zisťovania poskytnú podklady pre rôzne štúdie, ako napríklad bytové otázky mladých, úspory a dôchodkové otázky starších osôb, zadlženosť domácnosti, prístupnosť  získania úveru atď.
Na Slovensku bolo  do zisťovania vybraných 400 obcí a miest, medzi nimi je aj mesto Turzovka. Náhodným výberom bolo do zisťovania zaradených na Slovensku viac ako 4 000 domácnosti. 

Zisťovanie  údajov pre štatistiku rodinných účtov sa uskutoční  v mesiacoch február až apríl 2017. 

V tomto období vybrané domácnosti v meste  Turzovka  navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR.  Zamestnanec  je v domácnosti povinný preukázať sa služobným preukazom zamestnanca ŠÚ SR a oficiálnym listom podpísaným  guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR. Všetky informácie, ktoré občania v rámci zisťovania domácnosti poskytnú, budú spracované anonymne a využijú  sa výhradne pre štatistické  účely.  So všetkými odpoveďami na otázky  bude narábané ako s citlivými  údajmi  v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.