Deň Zeme - edukatívne video pre občanov

http://www.triedime.sk/video/Musi-vznikat-tolko-odpadu