OZNAM - Strečno

Informácia na  mesiac júl 2017 o nerealizovaní úplnej uzávierky cesty I/18 v Strečnianskej úžine v súvislosti s pokračujúcou sanáciou skalného brala v obci Strečno v roku 2017.

V mesiaci júl 2017 nebude realizovaná úplná uzávierka cesty I/18 v Strečnianskej úžine – prejazd bude bez obmedzení !
Zmeny v dopravnej situácii na tomto úseku cesty, súvisiace so sanáciou skalného brala, včas oznámime!

                                                                                        PhDr. Michal Lavrík v. r.
prednosta