Denné sústredenia „Kamarátov“ ukončené

 Projekt – Kamaráti, ktorý  realizovalo mesto Turzovka v  podobe denných sústredení za finančnej spoluúčasti Žilinského samosprávneho kraja každý pondelok v priebehu mesiaca júl/2017 je ukončený.
Každý pondelok sa účastníci projektu zúčastňovali pripravovaných aktivít, ktoré boli zamerané predovšetkým na naplnenie hlavných a čiastkových cieľov, ktoré mesto Turzovka adresovalo prostredníctvom Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku Žilinskému samosprávnemu kraju.

Aktivít sa za priemernej účasti zúčastňovalo 24 detí, s ktorými sme sa rozlúčili posledný termín denných sústredení dňa 31.07.2017. Ako sme už uviedli, v areáli Sudopark si deti vyskúšali kúpacie sudy, či jazdu na koňoch. Pútnické miesto na hore Živčáková nás spolu s deťmi očarilo novou mozaikou v Chráme Panny Márie Matky Cirkvi. V múzeu Bimaček sme sa preniesli do života našich predkov. Kysucká knižnica a Kysucké múzeum v Čadci si pripravilo pre nás bohatý program zameraný na výchovnú a vzdelávaciu činnosť. Taktiež nám svoje služby predstavilo občianske združenie Náruč v Čadci, kde sme vyrábali mydielká, kreslili na taštičky, ktoré si deti odniesli ako suvenír.  Tvorivé remeselné dielne na Mariánskom námestí ponúkli deťom možnosť vyskúšať si jednotlivé činnosti našich ľudových remeselníkov. Animovaný film Ja, Zloduch 3 deti vtiahol do problémov bývalého zloducha Gru. Športové aktivity a súťaže deti vyskúšali v Areáli športu a oddychu v Turzovke, Závodí. Maľovaním na tričká sme spolu s deťmi pripravili  pamiatkový predmet na spoločné chvíle trávené počas projektu, ktorý si každý zo zúčastnených detí odniesol do domáceho prostredia. Zumbu si deti odskúšali pod vedením skúsenej inštruktorky. Ešte počas príjemných hudobných tónov sme projekt „Kamaráti“ ukončili spoločnou opekačkou.
V závere si Mesto Turzovka dovoľuje vyjadriť svoje poďakovanie všetkým spolupracujúcim subjektom, ktoré akýmkoľvek pričinením pomohli spestriť prázdninové chvíle deťom, ktoré sú budúcnosťou nás všetkých.
Poďakovanie patrí Žilinskému samosprávnemu kraju, zamestnancom spoločnosti Sudopark v Klokočove, manažérke múzea Bimaček Mgr. Márie Poljakovej, zamestnancom Kysuckej knižnice a Kysuckého múzea v Čadci, občianskemu združeniu Náruč, inštruktorke Zumby - Silvii Gajdičiarovej, dobrovoľníčke Mgr. Miroslave Mudríkovej,  Pizzerii Victoria v Turzovke a spoločnosti Botur, s.r.o v Turzovke. 
Osobitné poďakovanie patrí zamestnancom spoločnosti Terranova, sídliacej v Schopping centre Mirage v Žiline za poskytnutie oblečenia pre deti so sociálne znevýhodneného prostredia a pre deti umiestnené v Detskom Domove Bytča.

Veľké ďakujeme za ochotu a ľudskosť.