Poďakovanie

   Pomocný anjel, n. o.                          Mesto Turzovka

Mesto Turzovka v spolupráci s neziskovou organizáciou Pomocný anjel, n.o. zorganizovalo v dňoch 22. a 23. augusta 2017 „Zber obnoseného šatstva“. Touto cestou sa mesto Turzovka chce, i v mene neziskovej organizácie Pomocný anjel, n.o., úprimne veľmi pekne poďakovať všetkým občanom, prevádzke Second Hand Creamtex, ktorí sa zapojili do tejto humanitárnej zbierky. Nezištne tak pomohli ľudom, ktorí pre ostatných už nepotrebné veci, využijú a veľmi im pomôžu v ich často neľahkej životnej situácii.