Informácia o vyhlásení druhého stupňa teroristického ohrozenia