Zistené výsledky v okrskoch v meste Turzovka vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov - 04.11.2017

 

Okrsok
č. 1

Okrsok
č. 2

 Okrsok
č. 3

Okrsok
č. 4

Okrsok
č. 5

Okrsok
č. 6 

Spolu 

Počet voličov zapísaných v zozname
voličov

891

1 123

1 245

1 125

1 108

690

6 182

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

250

310

324

390

335

240

1 849

Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov - pre voľby do zastupiteľstva

240

307

321

377

329

238

1 812

Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov - pre voľby predsedu samospr. kraja

237

303

314

383

328

234

1 799

Účasť voličov Turzovky v % - 29,91

Kandidáti na predsedu samosprávneho kraja 04.11.2017

Č.

Kandidát

Okrsok
č. 1

Okrsok
č. 2

 Okrsok
č. 3

Okrsok
č. 4

Okrsok
č. 5

Okrsok
č. 6 

Spolu získaných
platných hlasov
 

 1.

Juraj Blanár Ing.

121

123

122

153

122

113

754

 2.Peter Cibulka Mgr.

-

6

6

1

3

5

21

 3.Kristian Hoffman Mgr.

2

2

1

4

2

3

14

 4.Erika Jurinová Ing.

74

101

127

128

132

58

620

 5.Anton Martvoň Mgr. PhD

2

5

5

10

13

5

40

 6.Ján Mikolaj Prof. Ing. CSc.

3

8

20

17

16

5

69

 7.Marián Murín

12

7

5

19

4

8

55

 8.Stanislav Pirošík

3

3

-

6

1

1

14

 9.Peter Sagan

20

48

28

45

35

36

212

Kandidáti na poslanca samosprávneho kraja 04.11.2017
Počty získaných platných hlasov kandidátov - mesta Turzovka

Č.

Kandidát

Okrsok
č. 1

Okrsok
č. 2

 Okrsok
č. 3

Okrsok
č. 4

Okrsok
č. 5

Okrsok
č. 6 

Spolu získaných
platných hlasov
 

3.

Martin Birka JUDr.

82

102

113

131

130

86

644

10.

Ľubomír Golis JUDr.

143

150

203

212

120

138

966

20.

Štefan Kompánek Mgr.

68

107

93

128

201

74

671

29.

Eleonóra Nekorancová
PaedDr.

128

122

175

151

100

113

789

46.

 Drahomír Velička Mgr., PhD.

78

110

91

104

79

62

524

V Turzovke 05.11.2017
Spracovala: Ľubica Čmelíková